Baigėsi MITA kviečia mokslininkus ir tyrėjus vykti į stažuotes ir 2018 metais

MITA kviečia mokslininkus ir tyrėjus vykti į unikalias stažuotes 2018 metais ir kelti su MTEPI paslaugų teikimu bei jų rezultatų komercinimu susijusią kvalifikaciją Europos Sąjungos valstybėse narėse esančiose mokslo ir studijų institucijose, tyrimų centruose ar įmonėse.

2017 metais jau šia galimybe pasinaudojo 14 mokslininkų iš Lietuvos. Jie turėjo galimybę lankytis Fraunhoferio institute (Štutgarte, Vokietijoje), Leipcigo universitete (Vokietijoje), regeneracinės medicinos įmonėje „The Cell Factory“ (Belgijoje), Helsinkio universitete (Suomijoje) ir kitur.

Numatyta, kad stažuotės terminas turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos ir ne ilgesnis kaip 100 dienų, tačiau nuo šiol stažuotė gali būti skaidoma ir dalimis. Kiekviena stažuotės dalis negali būti trumpesnė kaip 14 dienų, o pertrauka tarp stažuotės dalių negali būti trumpesnė kaip 7 dienos ir ilgesnė kaip 42 dienos. Stažuotės metu stažuotojui pasinaudojus teise daryti pertrauką (-as), jam bus kompensuojamos kelionės išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius, numatytus mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (aktualioje redakcijoje).

Ši veikla vykdoma pagal MITA vykdomą ES projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“.

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto vertė: 2.151.874 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. spalis–2019 m. balandis (43 mėn.)

Projekto tikslas: skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI):
 • ugdant mokslininkų, kitų tyrėjų, MSI bei įgyvendinimą koordinuojančių institucijų darbuotojų gebėjimus identifikuoti moksliniams tyrimams reikalingas paslaugas ir komercinti MTEP rezultatus
 • organizuoti bendrą MTEP rinkodarą naudojant „Open R&D Lietuva“ ženklą.
Projekto veiklos:
1. Gebėjimų identifikuoti tyrimams reikalingas paslaugas ir komercinti MTEP rezultatus ugdymas.
 • Mokslo paslaugų identifikavimo mokymai;
 • Technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymas (stažuotės).
2. Bendros Lietuvos MTEP rinkodaros vykdymas, panaudojant „Open R&D Lietuva“ ženklą.
 • „Open R&D Lietuva“ kontaktų centro įkūrimas;
 • MSI atviros prieigos MTEPI paslaugų pristatymas tarptautinių renginių bei susitikimų metu;
 • „Open R&D Lietuva“ prekės ženklo rinkodaros priemonių paketo parengimas ir rinkodaros kampanijos vykdymas.
Planuojami projekto rezultatai:
 • 100 mokslininkų ir kitų tyrėjų, pakėlusių kompetencijas mokslo vadybos/ paslaugų identifikavimo tema;
 • 70 mokslininkų ir kitų tyrėjų, stažuotėse įgijusių praktinių žinių mokslo rezultatų komercinimo, paslaugų/technologijų ir produktų identifikavimo tema;
 • Įkurtas MTEP paslaugų kontaktų centras – 1 vnt;
 • Suteiktų tarpininkavimo paslaugų verslo subjektams, mokslo institucijoms randant reikiamas MTEP paslaugas skaičius (min. 500 aktyvių kontaktų);
 • Parengtos komandiruočių ir stažuočių atrankos metodikos;
 • Parengtas 1 rinkodarinių priemonių paketas (savireklamos prekių paketas: viešinimo kampanijos, leidiniai, el.knyga (prezentacija), reportažai ir pan.) ir įvykdyta rinkodaros kampanija;
 • Suorganizuoti/ koordinuoti MSI atviros prieigos MTEPI paslaugų pristatymai:
  • 10 jungtinių MTEP paslaugų / mokslo potencialo pristatymų (10 vizitų po 10 asm.);
  • 80 tikslinių vizitų ir susitikimų su potencialiais partneriais užsienyje, parodose, konferencijose;
„Open R&D Lietuva“ tinklo prezentacija

Svarbūs dokumentai
Projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ komandiruočių į užsienio valstybes atrankos ir finansavimo tvarka bei formos:
Kontaktai:
 • Gintarė Narakienė, Open R&D Lietuva tinklo vadovė, tel. 8 610 39 339, el. p. [email protected]
Projektas vykdomas pagal patvirtintą 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.