Baigėsi Matsumae tarptautinio fondo stipendijos

Japonijos nevyriausybinė organizacija The Matsumae International Foundation kviečia teikti paraiškas 3–6 mėn. mokslinėms stažuotėms 2019 m. balandžio – 2020 m. kovo mėn. laikotarpiu Japonijos mokslo ir studijų institucijose.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams – turėti daktaro laipsnį, būti ne vyresniam nei 49 m. amžiaus, anksčiau nesilankiusiam Japonijoje, turinčiam priimančios institucijos (universitetų mokslinės laboratorijos, nacionalinės mokslinių tyrimų institucijos ar atitinkamo privačios pramonės įmonės padalinio) sutikimą.

Atrinktiems kandidatams skiriama stipendija (¥220,000 per mėnesį), padengiamos draudimo, oro transporto į Tokiją ir atgal išlaidos, skiriama vienkartinė įsikūrimo išmoka.

Iš viso pagal šią programą The Matsumae International Foundation kasmet paremia apie 20 mokslininkų.

Išsami su šiuo siūlymu susijusi informacija pateikiama internete šiuo adresu.

Kontaktas Lietuvoje:
Aurelija Širkaitė,
TBEID Dvišalio bendradarbiavimo skyriaus
vyr. specialistė,
LR švietimo ir mokslo ministerija
A. Volano g. 2/7
LT-01516 Vilnius

Tel. 8 5 219 1233
E.p. [email protected]