Baigėsi Jeilo universiteto Juozo P. Kazicko podoktorantūros stažuočių 2018–2019 m. paraiškų konkursas

Jeilo universitetas paskelbė Baltistikos studijų programos kvietimą teikti paraiškas gauti Juozo P. Kazicko podoktorantūros stipendiją ir 2018–2019 metais stažuotis Jeilo universitete.

Juozo P. Kazicko podoktorantūros stipendija skiriama 4–9 mėnesių teisės, ekonomikos, verslo ir finansų, aplinkosaugos politikos, politologijos, tarptautinių santykių ir istorijos sričių stažuotei 2018–2019 akademiniais metais. Paraiškos pradedamos vertinti 2018 m. vasario 1 d.

Kvietimas teikti paraiškas.
 
Grįžti