Baigėsi Mokslininkams siūlomos patrauklios galimybės dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir mokymuose

Mokslininkams, tyrėjams ir mokslo vadybininkams Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siūlo puikias galimybes dalyvauti ES programos „Horizontas 2020“ renginiuose tiek Europos Sąjungos, tiek ir kitose valstybėse. Renginių, į kuriuos ketinama vykti pagal šį konkursą, tikslas turėtų būti tarptautinių paraiškų rengimas. Yra numatyta galimybė dalyvauti įvairių asociacijų ir kitų organizacijų renginiuose užsienyje. Taip pat siūloma galimybė dalyvauti ir praktiniuose seminaruose, stovyklose ar mokymuose. MITA kviečia šiomis galimybėmis pasinaudoti iki balandžio 1 d.

Palengvintos sąlygos:
  • Iki balandžio 1 d. nebus apribojimų dalyvių skaičiui dalyvauti ES programos „Horizontas 2020“ renginiuose ES šalyse, t.y. į tą patį renginį gali vykti ne po vieną dalyvį iš mokslo ir studijų institucijos (skaičius nėra ribojimas);
  • Taip pat iki balandžio 1 d. skelbiamos 5 laisvos vietos dalyvauti renginiuose ne ES šalyse;
  • Iki balandžio 1 d. yra galimybė apmokėti 5 dalyvių išvykas į renginius, susijusius su universiteto dalyvavimu asociacijų ir kt. organizacijų veiklose. Pagal šią veiklą numatoma remti mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimą MTEPI asociacijų, agentūrų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose bei konferencijose, kurių metu taip pat formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai ES programai „Horizontas 2020“. Dalyvis, kuris vyks į tokius renginius, turės pateikti savo įstaigos, institucijos įgaliojimą dalyvauti tokioje veikloje arba kitą įrodymą, kad Lietuvos mokslo įstaiga dalyvauja/ turi narystę tam tikroje MTEPI asociacijoje ar agentūroje;
  • Taip pat skelbiamos 4 laisvos vietos mokslininkams, įskaitant doktorantus, ir kitus tyrėjus bei mokslo vadybininkus dalyvauti tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose (mokymai turi būti susiję su tarptautinių MTEPI programų projektų rengimo aspektais). Kompensuojamos visos kelionės ir pragyvenimo išlaidos (pagal fiksuotuosius įkainius) bei seminaro mokestis, vienai kelionei į mokymus vienam asmeniui yra galimybė skirti iki 2370 Eur.
Konsultacijas teikia:
Visą informaciją apie MITA koordinuojamo ES projekto „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)” kvietimus teikti paraiškas ir paraiškų teikimo tvarką galima rasti šiuo adresu.
 
Grįžti