Baigėsi JSPS kviečia užsienio tyrėjus vykdyti mokslinius tyrimus Japonijoje

Japonijos mokslo skatinimo agentūra (angl. Japan Society for Promotion of Science, JSPS) kviečia užsienio tyrėjus dalyvauti paraiškų konkursuose ir gauti stipendiją bei nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. atlikti mokslinius tyrimus Japonijoje.

JSPS vykdo 6 tarptautinių stipendijų moksliniams tyrimams atlikti Japonijoje programas. Iš jų 3 yra skirtos podoktorantūros stažuotojams ir 3 – kviestiniams mokslininkams.

Išsamesnė informacija – elektroniniame leidinyje.
 
Grįžti