Baigėsi 2019 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas 2020–2021 metais vykdyti bendrus mokslo projektus. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 3 d. 15.45 val.

Remiamos mokslo kryptys
 • informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, sensorinės ir kt.);
 • energetika ir energetinis efektyvumas;
 • ekologija ir racionali gamtonauda;
 • gyvybės mokslai, naujos labiausiai paplitusių ligų gydymo ir profilaktikos technologijos, biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos tyrimai;
 • naujosios medžiagos;
 • socialiniai ir humanitariniai mokslai;
 • gynybinės technologijos.
Remiamos projektų veiklos
Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos trumpalaikius vizitus į Ukrainą (iki 1 mėn.), bendrų seminarų, konferencijų ir susitikimų Lietuvoje organizavimą ir bendrų straipsnių (leidinių) bei bendrų renginių medžiagos techninį rengimą ir leidybą. Lėšos moksliniams tyrimams neskiriamos, finansuojamos tik sklaidos ir mobilumo veiklos.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris turi būti Ukrainos mokslo ir studijų institucija. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Šiam konkursui paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2018–2019 m., jei paraiškos teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse, Lietuvos pareiškėjai paraiškas teikia Tarybai. Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška teikiamas ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomas papildomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.

Lietuvos dalyvių paraiškų rengimas ir vertinimas
 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 2 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų.
 2. Projekto pabaiga turi būti planuojama kovo–gruodžio mėnesiais.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Finansuojamos išlaidos:
  1. Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio instituciją Ukrainoje ir sveikatos draudimo išlaidos.
  2. Lietuvos tyrėjų dienpinigiai ir pragyvenimo Ukrainoje išlaidos.
  3. Bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių mokslininkų ir kitų tyrėjų kelionių išlaidos Lietuvoje.
 5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 6. Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 7. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 metų programa.
Papildoma informacija
Lietuvos–Ukrainos programos svetainė.

Informaciją Lietuvoje teikia Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17 256, e. p. [email protected].

Informaciją Ukrainoje teikia Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Tatjana Ševcova (Шевцова Татьяна Владимировна) tel. +38-044-2878239, e. p.[email protected].