Baigėsi Skelbiami pakartotiniai rinkimai į Regionines kultūros tarybas

Lietuvos kultūros taryba skelbia pakartotinius rinkimus į Regionines kultūros tarybas Skuodo, Alytaus, Akmenės, Šalčinininkų ir Vilniaus rajonų, Neringos miesto ir Kalvarijos savivaldybėse. Kultūros ir meno kūrėjų, vertintojų ir vadybininkų, gyvenančių šiose Lietuvos regionuose, paraiškų laukiama iki balandžio 10 d. (imtinai).

Rinkimai rengiami įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelį, kuris pakartotinę atranką į RKT numato 6 mėn. po paskutinių rinkimų.

Regioninės kultūros tarybos yra dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių̨ pagrindu veikiančių̨ kolegialių patariamųjų̨ organų, atliekančių̨ apskričių̨ meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas.

Tolygios kultūrinės raidos modelio tikslas – sudaryti galimybę regionams savarankiškai spręsti dėl jiems svarbių kultūros ir meno projektų įgyvendinimo, į sprendimų priėmimo procesus įtraukiant bendruomenes, kūrėjus ir savivaldos institucijas.

Pirmame 2019 m. kultūros ir meno projektų finansavimo konkurso etape pagal Tolygios kultūrinės raidos programa buvo finansuotos 300 iniciatyvų.

Reikalavimai kandidatams
Kandidatai į Regioninių kultūros tarybų narius turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje bei žinių ir gebėjimų, padedančių įgyvendinti Regioninės kultūros tarybos funkcijas.

Atrenkant kandidatus bus vertinama, ar kandidatas turi pakankamai žinių ir gebėjimų, padėsiančių įgyvendinti tarybos funkcijas ir ar pateikta pagrįsta motyvacija tapti Regioninės kultūros tarybos nariu.

Kaip pateikti paraišką?
  1. Susipažinkite su Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašu;
  2. Parenkite laisvos formos motyvacinį laišką;
  3. Pateikite kūrybinės/profesinės veiklos aprašymą, kuris pagrįstų atitiktį tarybos nariui keliamiems reikalavimams (atsisiųskite pavyzdinę formą, diplomų kopijų pateikti nereikia);
  4. Parenkite laisvos formos pareiškimą, kad esate nepriekaištingos reputacijos (atsisiųskite pavyzdinę formą);
  5. Pasirašykite dokumentus ir juos nuskenuokite;
  6. Parenkite vieną elektroninę rinkmeną (failą) PDF formatu;
  7. Siųskite paraišką elektroninio pašto adresu [email protected] iki 2019 m. balandžio 10 d. 23.59 val.
Paraiškos priimamos tik elektroniniu paštu. Po nurodyto termino pateiktos paraiškos nebus svarstomos.

Kilus klausimams kreipkitės:
Aneta Kairis
Vyriausioji specialistė
Tel. (8-5) 255 9339
El. paštas: [email protected]