Baigėsi 2019 m. kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą teikti paraiškas finansavimui vienerių metų trukmės stažuotėms Europos kosmoso agentūroje gauti. Kvietimo biudžetas ‒ ne mažiau nei 100 000 eurų. Paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 21 d. 16.00 val.

Dėmesio! Prieš teikdami paraiškas susipažinkite su šios finansavimo priemonės konkursinėmis nuostatomis ir dokumentais.

Remiamos mokslo sritys
Kvietimas skirtas teikti paraiškas stažuotėms pagal šias temas:
  1. Energijos šaltiniai - saulės elementai (Power sources such as solar generators); (pdf. LT-2019-TEC-EPG - In-orbit data processing for solar array design optimization)
  2. Energijos kaupimo įrenginiai - baterijos, super kondensatoriai, kuro elementai (Electrical energy storage devices such as batteries, super capacitors and fuel cells); (pdf. LT-2019-TEC-EPB - Energy storage for Space applications)
  3. Optoelektronika/fotonika erdvėlaivių taikymams, mikro-, nanotechnologijų sistemos kosmoso taikymams (Optoelectronics/photonics for spacecraft applications, space micro-/nanotechnology systems); (pdf. LT-2019-TEC-MME - Transportable low-cost optical communications telescope)
Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, turintis Lietuvos Respublikos pilietybę, kartu su vykdančiąja institucija ‒ Lietuvos Respublikoje įregistruotu juridiniu asmeniu.
Absolventas turi turėti ne žemesnį nei stažuotės temos aprašyme nurodytą išsilavinimą.

Paraiškų teikimo tvarka
Tarybai teikiama užpildyta paraiškos forma (lietuvių ir anglų kalbomis), kuri siunčiama elektroniniu paštu adresu [email protected] iki 2019 m. birželio 21 d. 16.00 val.

Paraiškos rengimo ir vertinimo nuostatos
  1. Numatoma stažuotės pradžia ne anksčiau kaip 2019 m. rugsėjo 2 d. ir ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 1 d.
  2. Absolventas gali teikti po vieną paraišką pagal kiekvieną nurodytą stažuotės temą ir gali gauti paramą stažuotei ne daugiau kaip vieną kartą.
  3. Paraiškos pildomos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos fizinių ir technologijos mokslo sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje įgyvendinimo tvarkos aprašu.
  4. Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami stažuočių Europos kosmoso agentūroje tinklapyje.
Informaciją teikia
Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. [email protected]