Baigėsi Vyksta podoktorantūros stažuočių Latvijoje paraiškų konkursas

Latvijos švietimo plėtros agentūra paskelbė podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursą. Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 15 d.

Pretenduoti gaut podoktorantūros stažuotės Latvijoje finansavimą gali Latvijos ir užsienio tyrėjai, daktaro laipsnį įgiję ne anksčiau nei prieš 10 metų iki numatytos paraikšų teikimo datos. Vienai 36 mėnesių podoktorantūros stažuotei Latvijoje numatyta skirti iki 133 806 eurų.

Vykdant šį konkursą siekiama stiprinti jaunųjų tyrėjų kompetencijas vykdant mokslinę veiklą Latvijos mokslo ir studijų institujose bei bendradarbiaujant su verslo įmonėmis.

Tai yra trečiasis priemonės „Post-doctoral Research Aid“ paraiškų konkursas. Daugiau informacijos apie priemonę ir konkursą.