Baigėsi Kvietimas kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikloms skatinti

Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.
PriemonėKompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
Paraiškos pateikimo terminas2019-10-14 23:59
Kvietimui numatytas finansavimas13 079 745,70 Eur
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma1 000 000,00 Eur
Finansavimo tikslasskatinti mokslo ir studijų institucijas ir universitetų ligonines vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą
Finansuojamos veiklosšvietimas ir mokslas
Remiamos veikloskompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje
Galimi pareiškėjaimokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės, viešasis sektorius
Atrankos būdaskonkursas
Paraiškų pateikimo būdasparaiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.
Susiję dokumentaiProjektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Paraiškos forma, teikiant paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ 3 kvietimas
Kvietimas Nr.3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3
KontaktaiGitana Cieminienė, Struktūrinių ir investicijų fondų II departamento Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė [email protected], tel. 8 5 251 43 82.