Baigėsi Europos Komisija kviečia teikti siūlymus dėl naujos 2021-2027 m. programos

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl naujos 2021-2027 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“.

Mokslininkai, tyrėjai, entrepreneriai, ekspertai, organizacijos, įmonės ar jų grupė ir kt. gali pateikti savo nuomonę internete:
  1. Horizon Europe Co-design 2021-2024. Anketą prašome užpildyti iki š. m. rugsėjo 8 d.
  2. Horizon Europe Co-design-Implementation. Anketą prašome užpildyti iki š. m. rugsėjo 15 d.
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir pateikti atsiliepimą, nuomonę ar siūlymus.