Baigėsi Europos jungtinė programa „Retos ligos“: pradedami paraiškų finansuoti „Networking Support“ renginius konkursai, paskelbta apie partnerių „RDR Challe…

Baigiantis metams paskelbtos dvi Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) naujienos. Pristatyta mokslo renginių finansavimo schema „Networking Support“, o tyrėjai, ketinantys dalyvauti 2020 m. „Rare Desease Research Challenges“ (RDR Challenges) paraiškų konkurse, kviečiami į partnerių paieškos renginį.

Skatinant plėtros (angl. underrepresented) šalių, tarp jų ir Lietuvos, dalyvavimą tarptautiniuose retų ligų ar retų formų vėžinių susirgimų tyrimų tinkluose, pradėta įgyvendinti nauja ERP RD schema „Networking Support“.

Pagal ją 2019 m. gruodžio 18 d. paskelbtas nuolatinis kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams finansuoti. Vienam schemos „Networking Support“ renginiui galima gauti iki 30 000 eurų. Paraiškos priimamos nuolatos ir vertinamos kas tris mėnesius.

2020 m. kovo mėn. numatyta skelbti „RDR Challenges“ paraiškų konkursą. Priemonė skirta skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą retų ligų gydymo iššūkiams (numatytos keturios temos) spręsti, siekiant realios naudos pacientams.

Šiam konkursui besirengiantiems tyrėjams kovo 3 d. numatytas partnerių paieškos renginys. Kelionės išlaidoms padengti tyrėjai gali pasinaudoti LINO LT mobilumo schema: paraiškos dėl LINO LT tyrėjų išvykų finansavimo priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas).

Išsamiau apie visas EJP RD schemas ir naujienas – EJP RD svetainėje.
Lietuvos mokslo taryba administruoja programą EJP RD Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos. Daugiau informacijos apie programos EJP RD finansavimą.