Baigėsi CHIST-ERA 2019 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 14 d. 17 val. CET. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse. Kvietimo temos yra šios:
  1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)
Kvietimo biudžetas16 mln. Eur
Projekto dalyviui iš Lietuvos institucijos skiriamaNe daugiau kaip 100 tūkst. Eur
Projekto trukmė24–36 mėn.
Reikalavimai projekto konsorciumuiKonkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių: Austrija (tik 1 tematika), Belgija, Bulgarija, Kanada, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija (tik 1 tematika), Latvija, Lietuva, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija (tik 1 tematika), Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė (tik 1 tematika)
Galimi pareiškėjaiProjekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais. Projekto vykdytojas turi būti mokslininkas.
Paraiškų teikimasParaiškų teikimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape, pateikiant išsamiąsias.

Paraiškos teikiamos anglų kalba paraiškų teikimo sistemoje.
Paraiškų vertinimas, kriterijaiParaiškų vertinimas vyksta dviem etapais. Abiejuose paraiškų teikimo etapuose gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.

Paraiškos bus vertinamos pagal atitikimo kvietimo temai kriterijų, mokslinę ir technologinę kokybę, projekto pagrįstumą, poveikį (angl. impact).

Administracinio vertinimo reikalavimai formoje.
Finansavimo sąlygosKiekvienas į konsorciumą įsijungęs projekto partneris yra finansuojamas iš savo šalies biudžeto, pagal tos šalies finansavimo sąlygas. Lietuvos mokslo taryba administruoja programą CHIST-ERA Lietuvoje ir sėkmės atveju finansuoja laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas. Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176) ir CHIST-ERA paraiškų teikimo sąlygomis.
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. [email protected]

Daugiau informacijos CHIST-ERA tinklalapyje.
 
Grįžti