Baigėsi Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno ekspertų duomenų bazės atrankos konkursą

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia kultūros ir meno ekspertų duomenų bazės atrankos konkursą – kultūros ir meno kūrėjų, tyrinėtojų, kuratorių, vadybininkų ir kitų savo srities ekspertų paraiškų laukiame iki 2019 m. gruodžio 16 d. (imtinai).

LKT susirinkimo narių atrinkti pretendentai įtraukiami į ekspertų duomenų bazę dvejų metų kadencijai. Kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos darbo grupės finansavimo programų, sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Tarybai bei pateikia konsoliduotus komentarus dėl siūlomų skirti sumų.

Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Trečiąją LKT ekspertų duomenų bazę, kuri Lietuvos kultūros tarybos sprendimu yra vieša, sudarė beveik 200 kultūros ir meno bendruomenės atstovų.

Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:
  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų sėkmingos praktinės veiklos patirtį atitinkamos ekspertinės kompetencijos srityje;
  • būti nepriekaištingos reputacijos.
LKT ekspertais negali būti:
  • kultūros ir meno organizacijų vadovai;
  • dvi kadencijas iš eilės LKT ekspertais buvę asmenys.
Kompetencijų pasirinkimas:
Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 kompetencijas, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kaip pateikti paraišką:
  1. Atsisiųskite pretendento anketą;
  2. Ją užpildykite ir išsaugokite;
  3. Pasidarykite skenuotas išsilavinimą ir/ar meno kūrėjo statusą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. Pilną aukščiau išvardintų dokumentų paketą siųskite el. paštu: [email protected].
Konkurso rezultatai bus paskelbti ir visi pateikusieji paraiškas informuoti iki 2020 m. vasario 14 d. Garantuojame visų pretendentų konfidencialumą.

Svarbūs dokumentai:
Pretendento anketa
Kompetencijų sąrašas
Ekspertų atrankos aprašas
Ekspertų darbo reglamentas
Lietuvos kultūros tarybos narių ir ekspertų apmokėjimo tvarka
Kiti su LKT veikla susiję teisės aktai

Kilus klausimams kreipkitės:
Agnė Silickaitė
Vyresnioji patarėja
Tel. (8 5) 255 9365
El. paštas: [email protected]