Baigėsi Programos „BiodivERsA“ 2019–2020 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos „BiodivERsA“ kvietimas „Bioįvairovė ir klimato kaita“ teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. lapkričio 5 d., išsamiosios – iki 2020 m. balandžio 10 d. Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 26 šalys: Airija, Austrija, Belgija, Brazilija (ne visos valstijos), Bulgarija, Čekija, Danija, Estijos, Graikija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Pietų Afrika, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tunisas, Turkija ir Vokietija. Kvietimo biudžetas yra 26 mln. eurų, Lietuvos dalyviams skiriama 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo tema – „Bioįvairovės ir klimato kaita“, apimanti šiuos pagrindinius tyrimų klausimus:
  • Klimato kaitos pasekmės bioįvairovei ir gamtos poveikis žmonėms;
  • Klimato – bioįvairovės grįžtamųjų ryšių procesai;
  • Gamta pagrįstų sprendimų potencialas švelninant klimato kaitos poveikį ir prisitaikant prie jo;
  • Sinergijos ir kompromisai tarp bioįvairovės išsaugojimo, klimato ir kitų aktualių sričių politikų bei pokyčius sukeliančių veiksnių vaidmuo.
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Tarptautinį mokslinių tyrimų projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių (dvi iš jų – būtinai ES valstybės narės arba asocijuotos šalys). Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.
Trumposios paraiškos priimamos programos elektroninėje sistemoje iki 2019 m. lapkričio 5 d. 16 val. centrinės Europos (Briuselio) laiku. Elektroninės paraiškų teikimo sistemos nuoroda bus paskelbta netrukus.
Išsamiųjų paraiškų pateikimas numatytas iki 2020 m. balandžio 10 d.

Paraiškų rengimo nuostatos
Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. [email protected].