Baigėsi 2020 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu su Prancūzijos tyrėjais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2020 m. gegužės 14 d. 17 val.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendro Lietuvos ir Prancūzijos projekto vykdytojų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės) į tarptautinio projekto partnerio instituciją Prancūzijoje ar Lietuvoje kelionės išlaidoms ir dienpinigiams apmokėti. Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš programos neskiriamos.

Galimi pareiškėjai
Paraišką Lietuvoje gali teikti mokslinių tyrimų laboratorijos, mokslininkų grupės ar pavieniai mokslininkai kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautinio projekto partneriais iš Prancūzijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais pačiais tarptautinių projektų partnerio vadovais ir vykdytojais iš Prancūzijos, kurių tarptautiniai projektai buvo finansuojami pagal programos „Žiliberas“ 2018 m. kvietimą (projektai vykdomi 2019-2020 m.). Teikti paraišką su kitais tarptautinio projekto vadovais ir vykdytojais – leidžiama.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2020 m. gegužės 14 d. 17 val. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas papildomas dokumentas– vykdančiosios institucijos raštas.

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
  1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 4 d., baigtis – ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Ilgiausia galima projekto trukmė – 2 metai.
  2. Iš Lietuvos pusės finansuojamos projektų vykdytojų kelionės išlaidos (iki 435 eurų) į tarptautinio projekto partnerio instituciją Prancūzijoje ir Prancūzijos vykdytojų dienpinigiai (110 eurų parai) vizito Lietuvoje metu.
  3. Iš Prancūzijos pusės finansuojamos Prancūzijos projekto vykdytojų kelionės išlaidos (iki 500 eurų) į vykdančiąją instituciją Lietuvoje ir projekto vykdytojų iš Lietuvos dienpinigiai (110 eurų parai) vizito Prancūzijoje metu.
  4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
  5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  6. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa„Žiliberas.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami programos „Žiliberas“ tinklalapyje.

Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė tel. (+370) 67614629, e. p. [email protected]