Baigėsi Inicijuojamas gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas

Lietuvos kultūros taryba (LKT), toliau įgyvendinama ne tik kultūros ir meno projektų finansavimo, kultūrinės plėtros ir sklaidos tikslus, bet ir užtikrindama kultūros ir meno procesų, darančių įtaką kultūros politikai, stebėseną ir analizę, skelbia Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo viešąjį pirkimą.

Reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas inicijuojamas siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų vartojimo, jų prieinamumo ir aktualumo vartotojams lygį.

Tyrimo rezultatai ne tik papildys bendrą kultūros statistikos duomenų bazę, bet, kartu, taps įrankiu regionų politikos vertinimui bei formavimui (LKT ir toliau įgyvendina Tolygios kultūrinės raidos modelį), tolimesnių LKT ir LR kultūros ministerijos vykdomų tyrimų ir analizių specifikacijų rengimui, taip pat suteiks galimybę kultūros politikos formuotojams matyti detalesnį kultūros ir meno lauko vaizdą, pažvelgti į kultūros vartojimo pokyčius, jų tendencijas visoje Lietuvoje ir taikyti tikslesnes bei efektyvesnes kultūros politikos priemones.

LKT Stebėsenos ir analizės skyrius šiuo metu pradeda savo veiklą LR vidaus reikalų ministerijos koordinuojamame ekspertinių organizacijų kompetencijų tinkle, kurio vienas tikslų – padėti regionų plėtros taryboms rengti ir įgyvendinti regionų plėtros planus, planuoti regionų investicijas.

Toks tyrimas bus atliekamas jau trečią kartą: kaip ir 2014 m. bei 2017 m., 2020 m. apklausos anketos pagrindą sudarys Europos Sąjungos mastu harmonizuotas ESSnet-Culture dalyvavimo kultūroje klausimynas. LKT iniciatyva tyrimo apimtis praplėsta ir leis kultūros vartojimą ir dalyvavimą joje palyginti tiek tarp Lietuvos regionų (apskričių), tiek tarp 6 didžiųjų Lietuvos miestų.

Pasiūlymai ar prašymai dalyvauti konkurse elektroniniu būdu teikiami iki 2020 m. kovo 2 d. 10:00.