Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) jau šeštą kartą skelbia konkursą studentams dėl prestižinių stažuočių NASA Ames mokslinių tyrimų centre, kurios numatomos 2020 metų rudenį.

MITA kviečia dalyvauti konkurse gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM)) mokslų pakraipos studentus, kurie domisi kosminių technologijų naujovėmis, nori kurti ir eksperimentuoti, bendrauti ir dalintis žiniomis. Šia stažuočių programa siekiama paskatinti pačius geriausius ir suteikti jiems galimybę parodyti išskirtinius gebėjimus. Studentai galės prisidėti prie tarptautinių komandų, dirbančių su reikšmingais mokslo projektais, siūlyti naujas idėjas, padedančias spręsti kosmoso pramonės problemas.

Numatoma rudens stažuotės trukmė – 16 savaičių (2020 m. rugpjūčio 24 d. – gruodžio 11 d.). Jos metu atrinkti stažuotojai iš įvairių pasaulio šalių dirbs prie konkrečių tyrimų projektų ir turės galimybę prisidėti prie pačių pažangiausių mokslinių tyrimų vykdymo ir kosminių technologijų kūrimo.

Dalyvauti konkurse turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. STEM). Dalyviai negali būti paskutinio kurso studentai. Iš NASA pasiūlyto stažuočių temų sąrašo konkurso dalyviai turi pasirinkti bei argumentuotai nurodyti prie kokių pasiūlytų projektų norėtų dirbti, kokią turi patirtį šioje srityje.

Siekiantiems dalyvauti konkurse yra keliamas reikalavimas puikiai mokėti anglų kalbą, turėti ne žemesnį nei 8 iš 10 balų studijų rezultatų vidurkį už visus praėjusius semestrus.

MITA konkursą laimėjusiam studentui skirs stipendiją, bus padengiamos dalinės kelionės į NASA ir grįžimo į Lietuvą išlaidos, apgyvendinimo, maitinimo ir kt. išlaidos. Atrinkti stažuotojai patys turės pasirūpinti tinkamos JAV vizos gavimo klausimais.
1.Bendro pobūdžio informacija
1.1.Kvietimo pavadinimasKvietimas teikti paraiškas stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje.
1.2.Kvietimo numerisNASA-01
1.3.Priemonės tikslasSkatinti studentų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, ugdyti jų įgūdžius vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kosmoso technologijų srityje.
1.4.Remiama veiklaStudentų dalyvavimas stažuotėse Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – NASA).
1.5.Aktualūs teisės aktaiStudentų atrankos ir finansavimo stažuotėms nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas (toliau – Aprašas)
2.Reikalavimai pareiškėjams
2.1.Tinkami pareiškėjai2.1.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ar matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM), susijusiose su kvietime teikti paraiškas nurodytomis stažuotės tematikomis, ne paskutiniajame studijų kurse;
2.1.2. turintys ne žemesnį kaip 8 balų visų studijų rezultatų vidurkį;
2.1.3. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2.
3.Pareiškėjų atranka
3.1.Atrankos kriterijai3.1.1. pareiškėjo kompetencija ir atitikimas NASA keliamiems reikalavimams pasirinktuose NASA projektuose;
3.1.2. stažuotės aktualumas pareiškėjo veiklai (pvz., baigiamojo darbo rašymui, verslo kūrimui ir pan.).
3.2.Atrankos tvarka3.2.1. pareiškėjų atranka vykdoma konkurso būdu dviem etapais; 3.2.2. pirmąjį atrankos etapą vykdo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra), antrąjį – NASA;
3.2.3. Agentūroje vykdomos atrankos tvarka nustatyta Aprašo III skyriuje.
4.Tinkamos finansuoti išlaidos
4.1.Tinkamos finansuoti išlaidos4.1.1. Agentūra skiria ne daugiau kaip 8000 Eur kelionės į / iš Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) ir gyvenimo išlaidoms JAV apmokėti;
4.1.2. Agentūra apmoka dalyvavimo stažuotėje NASA mokestį.
5.Stažuotės organizavimo tvarka
5.1.Planuojama vietaNASA’s Ames Research Center (Kalifornija, JAV)
5.2.Planuojama data2020 m. rugpjūčio 24 d. – gruodžio 11 d.
6.Paraiškų teikimo tvarka
6.1.Paraiškų pateikimo terminas2020 m. kovo 19 d. 23.59 val.
6.2.Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su Aprašo 10 p. nurodytais dokumentais el. paštu [email protected].
7.Kita informacija
7.1.Kontaktinis asmuo pasiteirautiEglė Elena Šataitė, vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 604 78738, el. p. [email protected].
7.2.Vizos gavimasAtrinkti pareiškėjai turi gauti JAV vizą iki planuojamos stažuotės pradžios.
7.3.Kiti reikalavimaiTeikdami paraiškas pareiškėjai sutinka su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.
7.4.Stažuotės tematikosTematikų sąrašas