Baigėsi Skatinamas Europos ir Japonijos bendradarbiavimas: kviečiame dalyvauti IRT kūrėjus

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia plėtoti bendradarbiavimą tarp Europos šalių ir Japonijos bei dalyvauti Europos interesų grupės „CONCERT-Japan“ iniciatyvoje, kuri remia mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas.

Nuo gegužės 18 d. skelbiamas jungtinis tarptautinis kvietimas teikti paraiškas, kurio tema „Informacinės ir ryšių technologijos atspariai ir saugiai visuomenei“ (angl. ICT for Resilient, Safe and Security Society).

Kvietimo tikslas – paskatinti Europos ir Japonijos tyrėjus pasitelkti informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir ieškoti naujų būdų, kurie padėtų spręsti problemas, kylančias kibernetinės ir fizinės erdvės sankirtoje.

Šis kvietimas skirtas tiems, kurie vysto naujausias technologijas, įskaitant dirbtinį intelektą, didžiuosius duomenis („big data“), mašininį ir gilųjį mokymąsi, tinklo technologijas, daiktų internetą, blokų grandinių technologijas („blockchain“), saugumo bei kitas technologijas bei gali prisidėti prie atsparios ir saugios skaitmeninės visuomenės kūrimo.

Projektą turi įgyvendinti ne mažiau kaip 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, iš kurių vienas – iš Japonijos, du – iš pasirinktos Europos šalies, kuri dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje „CONCERT-Japan“: Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, Turkijos. Europos šalių atsakingos institucijos yra įsipareigojusios finansuoti dalyvius pagal nacionalines taisykles.

Jau yra pradėtas sėkmingas Lietuvos bendradarbiavimas „CONCERT-Japan“ iniciatyvoje pagal ankstesnių metų konkursus – biotechnologijų įmonė „Ferentis“ dalyvauja projekte „Pažangios porėtos supramolekulinės nanodalelių medžiagos“ kartu partneriais iš Ispanijos, Japonijos ir Vokietijos. Šiuo projektu siekiama sukurti naujas hibridines funkcines porėtas medžiagas iš aukso nanodalelių ir supramolekulinių polimerų.

MITA numato finansuoti Lietuvos įmonių dalyvavimą projektuose. Pagal Lietuvos dalyvavimo ir finansavimo taisykles, paraiškas gali teikti Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės kartu su kitomis iniciatyvą finansuojančių šalių organizacijomis. Numatomas kvietimo biudžetas – iki 100 tūks. eurų Lietuvos įmonėms.

Paraiškos konkursui gali būti teikiamos iki š.m. liepos 17 d.

Kontaktai pasiteirauti: Daiva Keršienė, tel. (+370) 604 79828, el. p. [email protected]

Daugiau informacijos apie kvietimą
 
Grįžti