Baigėsi 2020 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) skelbia 2020 m. Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.

Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai.

Kandidatai stipendijai gauti privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys:
  1. pirminiai mokymai (trukmė – 3 akad. val.), skirti supažindinti, kaip tinkamai techniškai pildyti paraišką;
  2. antriniai mokymai (trukmė – 5 akad. val.), skirti, remiantis pateiktų paraiškų analize, aptarti paraiškų turinį (dalykinę dalį) ir pateikti rekomendacijų.
Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyviai turi būti dalyvavę pirminiuose mokymuose ir kartu su konkurso dokumentais pateikti sutikimą dalyvauti antriniuose mokymuose.

Pirminiai mokymai vyks 2020 m. birželio 12 d. 15 val., 17 d. 15 val. ir 19 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Į mokymus būtina išankstinė registracija el. paštu [email protected], nurodant, kurią dieną konkurso dalyvis pageidauja dalyvauti mokymuose.

Kandidatai stipendijai gauti pildo ir elektroninėje sistemoje teikia paraiškos formą ir kitus susijusius dokumentus PDF formatu (prieiga bus aktyvuota 2020 m. birželio 22 d.).

Paraiškos priimamos 2020 m. birželio 22–liepos 21 d.

Su konkursu susiję dokumentai:
Kilus klausimų dėl paraiškos pildymo, teikiamų dokumentų ir pan., prašome kreiptis į dr. Jadvygą Olechnovičienę tel. 8 683 62 056 arba el. paštu [email protected]

Kilus klausimų dėl paraiškos teikimo per elektroninę sistemą ir mokymų, prašome kreiptis į Eveliną Baronienę tel. 8 692 45 332 arba el. paštu [email protected]
 
Grįžti