Baigėsi II kvietimas teikti paraiškas projektams 2021–2022 m. įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00.
Konkursų apimtysKvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius ir juose numatytas vieną ar kelias priemones
Vyks atskiri konkursai pagal Programos uždavinius:
I konkursui teikiamos paraiškos projektams įgyvendinti pagal pirmą Programos uždavinį, vieną ar kelias to uždavinio priemones;
II konkursui teikiamos paraiškos projektams įgyvendinti pagal antrą Programos uždavinį, vieną ar kelias to uždavinio priemones.
Kvietimo lėšos2,2 mln. Eur, iš jų:
2021 metais - 0,9 mln. Eur;
2022 metais - 1,3 mln. Eur.
Paraiškų teikimasParaiška teikiama lietuvių kalba
Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00
Kartu su paraiška turi būti pateikti:
vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.
Projekto terminaiProjekto pradžia numatoma 2021-03-01 – 2021-04-01
Projekto pabaiga ne vėlesnė kaip 2022-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)
Projekto biudžetasNe didesnis kaip 100 tūkst. Eur
Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Ilgalaikio turto išlaidas galima planuoti tik programinės įrangos ar prieigos prie duomenų bazių licencijoms įsigyti
Galimi pareiškėjaiParaišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
Projekto vadovas turi būti mokslininkas
Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip dviejų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:
konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) projektas;
mokslininkų grupių projektas (MIP);
nacionalinės mokslo programos (NMP) projektas;
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos (LIP) mokslo projektas.
Projekto vykdytojaiProjektų vykdytojų (įskaitant projekto vadovą) turi būti ne mažiau kaip du
Rekomenduojama, kad į projekto vykdytojų sudėtį kaip pagrindiniai vykdytojai būtų įtraukti:
užsienio institucijose dirbantys tyrėjai;
doktorantai.
Tyrėjai, dirbantys užsienyje, projektų vykdytojais turėtų būti numatomi tik tais atvejais, jeigu jie gali vykdyti projektą nuotoliniu būdu
Paraiškų vertinimasEkspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu
Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis
Bendrieji reikalavimaiProjektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.
Papildoma informacijaJei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų
Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama
Išsamesnę informaciją teikiaVyriausioji specialistė Vilija Rubinaitė, tel. +370 676 16657, el. p. [email protected]