Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dėl kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus

Finansavimo priemonės nr.ESIC
Kvietimo numerisESIC-01
PavadinimasKvietimas teikti paraiškas dėl kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus
Terminas nuo2020-09-03 13:00
Terminas iki2020-09-28 23:59
Kvietimo tikslinės grupėsMokslo ir studijų institucijos Įmonės
AprašymasMokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas dėl kandidatų atrankos į Europos skaitmeninių inovacijų centrus.

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius (-ią) kandidatus (-ą) tapti Europos skaitmeninių inovacijų centrais (-u), kurie (-is), veikdami (-as) kaip atskiras ūkio subjektas arba subjektų grupė, teiktų su skaitmenine transformacija susijusias paslaugas bet kokio dydžio ir formos įmonėms, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) bei viešojo sektoriaus subjektams (toliau – ESIC).

Tinkami pareiškėjai: ūkio subjektas arba nepriklausomų ūkio subjektų grupė.

Agentūrai teikiama:
paraiškos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) kartu su kitais kvietime teikti paraiškas ir paraiškoje nurodytais dokumentais.

Kitu būdu ir (ar) priemonėmis pateiktos paraiškos bus laikomos nepateiktomis.

Patikslinimas dėl Aprašo 1 Priede nurodytų dokumentų pateikimo:
Mokslo ir studijų institucijos pagrįsdamos darbuotojų kompetencijas gali neteikti darbuotojų CV. Kilus klausimams, gali būti paprašyta patikslinti duomenis.
Kontaktiniai asmenys
Erika Slunksnytė, tel. +370 603 87730, el. paštas: [email protected]
Paulius Petrauskas, tel. +370 604 78805, el. paštas: [email protected]
Dokumentai