Baigėsi 2020 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai

Vinco Krėvės–Mickevičiaus (1882–1954) – literatūra
Kazimiero Simonavičiaus (apie 160 0 – po 1651) – mechanika
Algirdo Žukausko (1923–1997) – šiluminė fizika ir energetika
Jono Kriščiūno (1888–1973) – žemės ūkio mokslai

Lietuvos mokslų akademija praneša, kad mokslo darbai premijų konkursams priimami 2020 m. spalio 24 d. – lapkričio 23 d.

Darbus premijoms siūlo mokslo ir studijų institucijų senatai (tarybos), Lietuvos mokslų akademijos nariai, mokslų skyriai.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje šiuo adresu.

Monografijos ir knygos, jei jų nėra skaitmeninių, turi būti pateiktos aplankuose (dėžutėse) nurodant autorių (-ius), pavadinimą ir konkursą. Monografijas, knygas siųsti arba atnešti adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, 305 kab.

Konkursų nuostatus rasite šiuo adresu.

Informacija teikiama mob. 8 608 17 888 arba e. paštu [email protected].