Baigėsi Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą šiose mokslų srityse:
  • humanitarinių ir socialinių mokslų;
  • matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
  • biologijos, medicinos ir geomokslų;
  • žemės ūkio ir miškų mokslų;
  • technikos mokslų.
Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laips-nį turintys tyrėjai ir doktorantai. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termi-no pabaigos (į 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai.

Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.

Konkurso dalyviai turi dalyvauti dviejų dalių mokymuose:
  • 3 akad. val. skirtos supažindinti, kaip pildomos paraiškos, pateikti gerosios praktikos pavyzdžių. Mokymai vyks 2020 m. lapkričio 9 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius);
  • 5 akad. val. skirtos aptarti paraiškų turinį, pateikti rekomendacijų rengiant ir vykdant projektus. Mokymai vyks 2021 m. vasario mėn. (vieta ir data bus tikslinamos).
Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje šiuo adresu.

Konkurso nuostatus rasite šiuo adresu.

Mokslo darbai priimami 2020 m. lapkričio 16 d. – gruodžio 15 d.

Informacija teikiama mob. 8 608 17 888 arba e. paštu [email protected].
 
Grįžti