Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „COVID-19 MTEP“ nr. 1

Paskelbimo data2020-10-28 09:00
PriemonėCOVID-19 MTEP tyrimai
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma1 000 000,00 Eur
Atnaujinimo data2020-10-28
Paraiškos pateikimo terminas2020-11-27 23:59
Kvietimui numatytas finansavimas30 000 000,00 Eur

Finansavimo tikslas
  • skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19.
Finansuojamos veiklos
  • moksliniai tyrimai ir inovacijos.
Remiamos veiklos
Su COVID-19 susiję MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, įskaitant projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19. Pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) vien tik naujų produktų ir technologijų sertifikavimo veikla negalima.

Galimi pareiškėjai
  • pareiškėjai yra įmonės. Partneriai negalimi, išskyrus atvejus, kai projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis;
  • verslas.
Atrankos būdas
  • konkursas.
Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-11-27 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-11-27 16:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.

Susiję dokumentai
Kontaktai
  • Priemonės projektų tinkamumo klausimais: tel. 8 620 16929, el. p. [email protected];
  • Dėl paraiškų pateikimo per DMS 7.30–16.00 val.: tel. 8 682 84182, el. p. [email protected].