Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „COVID-19 produktai LT" nr. 1

Paskelbimo data2020-10-28 09:00
PriemonėCOVID-19 produktai
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma1 000 000,00 Eur
Atnaujinimo data2020-10-28
Paraiškos pateikimo terminas2020-11-27 23:59
Kvietimui numatytas finansavimas31 000 000,00 Eur

Finansavimo tikslas

  • skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą.
Remiamos veiklos
Kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba:
  1. atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų gamyba;
  2. medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius ir priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų gamyba;
  3. dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių žaliavų gamyba;
  4. duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamyba.
Galimi pareiškėjai
  • mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Partneriai negalimi;
  • verslas.
Atrankos būdas
  • tęstinė projektų atranka.
Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020–11–27 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-11–27 16:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.

Susiję dokumentai
Kontaktai
  • Priemonės projektų tinkamumo klausimais: el. p. [email protected]; tel. 8 686 54 535;
  • Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.: el. p. [email protected], tel. 8 682 84182.
 
Grįžti