Baigėsi Skelbiami programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Globali Lietuva“ finansavimo konkursai

Lietuvos kultūros taryba skelbia dar trijų finansavimo programų konkursus. Iki gruodžio 14 d. kultūros ir meno organizacijos kviečiamos teikti paraiškas dalyvavimui Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“, paprogramėse „Kultūra“ ir „Media“, taip pat priimamos „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidos iniciatyvos.

Finansavimo programos Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramėse „Kultūra“ ir „Media“ tikslas – sudaryti sąlygas šalies organizacijoms dalyvauti daugiašaliuose projektuose.

Dalyvavimui paprogramėje „Kultūra“ paraiškas gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų/platformų koordinatoriai ir bendraorganizatoriai/platformų nariai. Finansuojami projektai, dėl kurių įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba su projekto ir (ar) platformos koordinatoriumi. Finansavimas skiriamas 2021 m. vykdomoms projekto veikloms, iš viso numatoma paskirstyti 400 tūkst. eurų.

Dalyvavimui paprogramėje „Media“ paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojai ar bendraorganizatoriai, projektams, kurie yra užsitikrinę finansavimą iš „Vaizdo žaidimų vystymo“, „Kino festivalių“, „Kino edukacijos“, „Patekimo į rinkas“, „Mokymų“, „Filmų platinimo atrankinės“, „Filmų platinimo automatinės“ ir „Europos kūrinių populiarinimo internete“ finansavimo schemų. Dėl projekto įgyvendinimo turi būti pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba gautas sprendimas iš Europos Komisijos dėl finansavimo veiklai skyrimo. Finansavimas skiriamas 2021 m. vykdomoms projekto veikloms, iš viso numatoma paskirstyti 200 tūkst. eurų.

Programai dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramėse „Kultūra“ ir „Media“ paraiškos teikiamos per Lietuvos kultūros tarybos Elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS).

Finansavimo programa „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida skatinamos bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvos. Šiai programai paraiškas gali teikti Lietuvoje veikiančios organizacijos ir užsienio valstybėse registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių organizacijos (užsienio lietuvių organizacija suprantama kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių). Vertinant paraiškas prioritetas bus teikiamas projektams, kuriuos inicijuoja ir (arba) įgyvendina užsienyje gyvenantys lietuviai ir projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie programos „Globali Lietuva“ tikslų įgyvendinimo: lietuvybės išsaugojimo ir (arba) Lietuvos gerovės kūrimo per diasporos kultūros ir meno profesionalų dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir socialiniais ryšiais. Veiklų įgyvendinimui 2021 m. numatyta iš viso paskirstyti 150 tūkst. eurų.

Paraiškos finansavimo programa „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida priimamos tik siunčiant paštu.

Kilus klausimams kreipkitės į Lietuvos kultūros tarybos kuratorius.