Baigėsi Vyksta naujojo Europos bauhauzo premijų konkursas

Europos Komisija paskelbė naujojo Europos bauhauzo premijų konkursą apdovanoti egzistuojančius ar įgyvendinamus gražių, tvarių, įtraukių vietų pavyzdžius. Paraiškos priimamos iki š. m. gegužės 31 d.

Konkursas paskelbtas dešimtyje kategorijų:
 1. Statybos ir projektavimo metodai, medžiagos ir procesai – sprendimų pavyzdžiai, kaip mūsų sukurta aplinka gali padėti sušvelninti klimato kaitą, aplinkos apsaugą ir padaryti vietas prieinamesnes ir įtraukesnes.
 2. Tvari statyba – vietos, tapusios pavyzdinėmis dėl pakartotinio naudojimo ir perdirbtų medžiagų panaudojimo; pagrindinis Europos žaliosios sutarties elementas.
 3. Bendri pastatytos aplinkos ir gamtos evoliucijos sprendimai – parodoma, kaip pastatyta aplinka gali prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos, atsižvelgiant į kultūrinius ir socialinius poreikius.
 4. Atnaujintos miesto ir kaimo erdvės – simboliniai teritorinio regeneravimo pavyzdžiai, apjungiantys tvarumą, estetiką ir įtrauktį, ir kurie buvo sukurti dalyvaujant ir aktyviai dalyvaujant piliečiams ir suinteresuotosioms šalims.
 5. Produktai ir gyvenimo būdas – produktai ir procesai, prisidedantys prie tvaraus, patrauklaus ir įtraukaus gyvenimo būdo. Tai gali būti mada, baldai ar interjero dizainas, bet ir maistas ar kiti mūsų kasdienio gyvenimo elementai.
 6. Išsaugotas ir pertvarkytas kultūros paveldas – sėkmingi kultūros paveldo pavyzdžiai, kurie buvo vertinami tvarumo, estetikos ir įtraukties
 7. Sugalvotos susitikimo ir dalijimosi vietos – įkvepiantys pavyzdžiai, kaip erdvės gali būti naudojamos pozityviems mainams ir bendruomenės kūrimui.
 8. Kultūros, meno ir bendruomenių telkimas – projektai, iliustruojantys meno poveikį tvariam bendruomenės kūrimui. Tai gali būti renginiai, festivaliai, kultūriniai pasirodymai, kurie suburia bendruomenes.
 9. Moduliniai, pritaikomi ir mobilūs gyvenimo sprendimai – naujoviški intervencijų ar būsto sprendimai, tenkinantys laikinus, avarinius poreikius, laikantis aukštų estetinių ir tvarių standartų.
 10. Tarpdisciplininio ugdymo modeliai – ugdymo modeliai ir metodai, integruojantys tvarumo, įtraukties ir estetikos vertybes į mokymo programų turinį ir mokymosi procesą.
Kiekvienoje kategorijoje bus vertinami:
 • naujojo Europos bauhauzo esami, užbaigti pavyzdžiai ar projektai,
 • naujojo Europos bauhauzo „kylančios žvaigždės“ – koncepcijos ar idėjos, kurias pateikė 30 metų ar jaunesni talentai.
Premijų konkursu baigiamas pirmas naujojo Europos bauhauzo kūrimo etapas. Iš dalies lygiagrečiai vyksiantys antras ir trečias etapai bus skirti įgyvendinimui ir sklaidai. Daugiau informacijos:
Naujojo Europos bauhauzo kūrimą koordinuoja Jungtinis tyrimų centras (JRC).

Informaciją teikia JRC NCP Lietuvoje, Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė tel. (+370) 676 17398, e. p. [email protected]