Baigėsi MITA siekia paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) viena iš darbo programų – Europos inovacijų taryba (angl. European Innovation Council, EIC) numato paramą atsirandančioms proveržio technologijoms arba ardančiosioms inovacijoms tikslinėse sveikatos, žaliojo kurso ir skaitmeninimo kryptyse. EIC Accelerator priemonė suteikia unikalią vertės dalį mažoms ir vidutinėms įmonėms taikydama mišrųjį finansavimo modelį, todėl įmonės gali teikti prašymą ne tik dotacijai, bet ir investicijai į kapitalą. Aktuali naujiena EIC Accelerator priemonėje – pradėtas taikyti dirbtinio intelekto metodas, kurio tikslas yra efektyvinti paraiškų rengimo procesą. Tikimasi, kad paraiškų rengimas taps greitesnis, pigesnis ir kokybiškesnis.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia labai mažas, mažas ir vidutines įmones, įskaitant startuolius teikti paraiškas paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas. Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamos naujos priemonės tikslas - paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu. Paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS). Paraiškos vertinimo kriterijai yra trys (Kokybė, Poveikis, Įgyvendinamumas) ir specialieji vertinimo kriterijai - pareiškėjo pagrindimas apie paslaugų pirkimo būtinybę „EIC Accelerator“ paraiškai parengti bei pareiškėjo motyvacija bendradarbiauti su paslaugų teikėju.

Daugiau apie priemonę. Paraiškų pateikimo terminas iki š. m. birželio 2 d. 11.30 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos.