Baigėsi Paskelbti veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtiniai ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ kvietimai teikti paraiškas