Baigėsi Kvietimas dalyvauti „Global Space Markets Challenge“ konkurse

„Global Space Markets Challenge“ yra naujas konkursas, kurį organizuoja Europos kosmoso agentūra (EKA), o valdymo ir techninę paramą teikia EURISY - Europos ne pelno siekianti asociacija, kurios nariais yra daugiau nei 15 nacionalinių kosmoso agentūrų ir kitų organizacijų, dalyvaujančių kosmoso veikloje. „Global Space Markets Challenge“ taip pat remia į kosmoso pramonę orientuoti Europos rizikos kapitalo fondai, pavyzdžiui „SERAPHIM Capital“ ir „Primo Space“.

Iššūkio tikslas yra atrinkti iš viso šešias mažas ir vidutines kosmoso sektoriaus įmones (MVĮ) - 3 kuriančias technologijas (angl. upstream) ir 3 prietaikas (angl. downstream), kurios pateiks perspektyviausius ir įtikinamiausius planus dėl savo produktų, paslaugų pateikimo tarptautinėms rinkoms – tikslinėms rinkoms.

„Tikslinė rinka“ yra šalis, išskyrus Europos Sąjungos valstybę narę, EKA valstybę narę ar Kanadą, kur konkurso dalyvių sukurti produktai, prietaikos ar paslaugos galėtų rasti potencialių institucinių ir (arba) komercinių klientų.

EKA siekia skatinti ir remti MVĮ augimą, nes Europos kosmoso sektoriuje šios įmonės užima vis svarbesnį vaidmenį, todėl norima suteikti didesnes galimybes gauti finansavimą, informaciją ir kontaktus ir tokiu būdu didinti įmonių žinias ir pajėgumus Europoje ir užsienyje. Dalyvaudamos „Global Space Markets Challenge“ konkurse, MVĮ turės galimybę pristatyti savo kuriamų produktų ir paslaugų pateikimo rinkai planus, o nugalėtojai galės pasinaudoti apdovanojimais ir parama, padedančia pasiekti tikslines rinkas.

Paraiškas gali teikti EKA valstybių narių, Kanados, Slovėnijos, Latvijos ir Lietuvos mažos ir vidutinės įmonės.

Paraiškos priimamos iki liepos 30 d.

Daugiau informacijos
 
Grįžti