Baigėsi 2021 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai

2021 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai:
  • KAZIMIERO BŪGOS (1879–1924) – kalbotyra
  • JUOZO MATULIO (1889–1993) – chemija
  • ADOLFO JUCIO (1904–1974) – teorinė fizika
  • KAZIMIERO BARŠAUSKO (1904–1964) – elektronika ir elektrotechnika
  • POVILO MATULIONIO (1860–1932) – miškotyra
Lietuvos mokslų akademija praneša, kad mokslo darbai premijų konkursams priimami 2021 m. spalio 11 d. – lapkričio 21 d.

Darbus premijoms siūlo mokslo ir studijų institucijų senatai (tarybos), Lietuvos mokslų akademijos nariai, mokslų skyriai.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje.

Monografijos ir knygos, jei jų nėra skaitmeninių, turi būti pateiktos aplankuose (dėžutėse) nurodant autorių (-ius), pavadinimą ir konkursą.

Monografijas, knygas siųsti arba atnešti adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, 201 kab.

Konkursų nuostatus rasite šiuo adresu.

Informacija – tel. 8 608 17 888 arba e. paštu [email protected], skaitmeninio teikimo klausimais – tel. 8 692 45 332 arba e. paštu [email protected].