Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2022 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2022 metų I pusmečio išvykoms gauti.
Paraiškų teikimo pabaiga2021 m. lapkričio 15 d. 24 val.
Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmėPradžia – ne ankstesnė kaip 2022 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2022 m. birželio 30 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą

Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga
Paramos dydisIki 1 200 Eur
Bendros nuostatosDoktoranto studijos neturi baigtis 2022 metų I ketvirtį

Doktorantai, 2018, 2019 ir (ar) 2020 metais gavę paramą akademinei išvykai, į teikiamą paraišką paramai akademinei išvykai 2022 metų I pusmetį gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo)

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai
Paraiškų teikimo sąlygosI. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių sekcija
II. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių sekcija
Papildoma informacijaKonkursas paramai akademinėms išvykoms gauti bus vykdomas Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 6 punkte nurodyta tvarka

Teikdamas paraišką doktorantas turėtų įvertinti pasaulinę situaciją dėl karantino ir galimo mokslinių renginių perkėlimo ar atšaukimo

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose
Išsamesnę informaciją teikiadr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. [email protected]. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.
 
Grįžti