Baigėsi Eurostars 3

Apie programą
EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, tiek įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.

Renginio „Kurkite inovacijas su tarptautine „EUROSTARS 3“ programa“ įrašas.

„EUROSTARS 3“ programos pristatymas.

Programos tikslas
Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos
  • taikomieji moksliniai tyrimai
  • eksperimentinė plėtra
Projekto koordinatorius
Inovatyvi labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo)

Projekto partneriai
  • privatieji juridiniai asmenys
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone
  • universitetų ligoninės
Projektų atrankos būdas
Konkursinis finansavimas vykdomas tarptautiniu mastu

Dalyvavimo ir finansavimo sąlygų aprašas
Kvietimai teikti tarptautines dalyvavimo paraiškas
Teikti tarptautines dalyvavimo paraiškas bus atidarytas 2022 m. sausio 21 d. ir uždaromas kovo 24 d. (detaliau)

Šiuo metu galiojančių kvietimų teikti nacionalines finansines paraiškas nėra.

Kontaktai pasiteirauti
Eigirdas Sarkanas, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (+370) 604 76995, el. p. [email protected]
 
Grįžti