Baigėsi Dalinės magistrantūros ir doktorantūros studijos tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2022-2023 m. m.

TipasStipendijos išvykstantiems
Numatyta trukmėNuo 3 iki 10 mėnesių (dviejų semestrų)
Dalyvavimo reikalavimaiPrie el. paraiškos turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai:
 1. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis magistrantūros ar doktorantūros studijų studento statusą, taip pat numatomą studijų užsienio valstybės universitete laikotarpį. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 2. Įgyto bakalauro (magistrantams) ar magistro (doktorantams) kvalifikacinio laipsnio diplomo/-ų kopijos, įskaitant diplomo priedėlį/-ius;
 3. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus, įskaitant išlaikytus doktorantūros egzaminus, jei egzaminai jau buvo laikyti;
 4. Dokumentas, kuriame būtų nurodyti kandidato vykdyti / vykdomi moksliniai tyrimai, mokslinės publikacijos, dalyvavimas mokslinėse konferencijose, baigiamojo darbo tema;
 5. Studijų planas ir planuojamo mokslinio (meninio) tyrimo aprašymas, aiškiai jį susiejant su tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto pasiekimais tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje. Studijų planas turi būti suderintas su priimančiuoju universitetu;
 6. Tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimas priimti kandidatą studijoms;
 7. Kalbos, kuria vyks studijos, gerą mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis nei pažengusio kalbos vartotojo lygis (B2), pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) – Europass kalbų pasas;
 8. Gyvenimo aprašymas (CV).
Statusą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami šiomis kalbomis: anglų / lietuvių.

Dokumentuose turi būti aiškiai nurodytos dalinių studijų užsienyje pradžios ir pabaigos datos.
Kiti reikalavimaiTuri būti pridėta (-os) 1 rekomendacija (-ų; -os)

Rekomendacija turėtų būti parengta per pastaruosius 6 mėnesius kandidato baigiamojo mokslinio darbo vadovo, įskaitant pagrindimą, kodėl kandidatas turėtų vykti į dalines studijas tam tikrame užsienio valstybės universitete.

Turi būti pateiktas motyvacinis laiškas.

Motyvaciniame laiške rekomenduojama atskleisti šiuos aspektus:
 • Jūsų studijų ir mokslinių pasiekimų atitinkamoje studijų kryptyje aktualumą ir reikšmingumą;
 • Priimančiojo universiteto pasiekimų jūsų pasirinktoje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje aktualumą ir reikšmingumą, vertinant per tarptautinio pripažinimo perspektyvą;
 • Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje atitikimą jūsų keliamiems studijų tikslams ir mokslo (meno) tiriamajai veiklai;
 • Kodėl manote, kad esate tinkamas kandidatas gauti Valstybinę stipendiją;
 • Pridėtinę vertę savo tolesnei karjerai ir asmeniniam tobulėjimui;
 • Aprašyti, kodėl esate tinkamas kandidatas gauti Valstybinę stipendiją.
Paraiškų teikimo terminas2022 birž. 15 23:59:59
Studijų pradžia2022 rugs. 1
Daugiau informacijos

Teikti paraišką!