Baigėsi Pratęstas VI kvietimas teikti 4 tematikų reikminių tyrimų projektus

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, 2022 m. balandžio 4 – gegužės 5 d. kvietė Lietuvos mokslininkus teikti paraiškas pagal šiuo metu valstybės institucijoms aktualias dešimt temų. Pasibaigus paraiškų teikimui, konstatuota, kad pagal keturias iš šių temų paraiškų pateikta nebuvo. Tačiau temas pateikusioms ministerijoms išreiškus išliekantį minėtų tematikų tyrimų poreikį,Taryba pratęsia VI kvietimą teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti pagal žemiau nurodytas temas:
Kvietimo lėšos2022 metams numatoma apie 200 tūkst. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga2022 m. gegužės 31 d. 24 val.
Projekto terminaiNumatoma pradžia2022-09-01–2022-10-01
pabaigaProjekto trukmė gali būti ne ilgesnė, nei nurodyta konkrečios temos aprašyme
Projekto biudžetasne didesnis nei 75 tūkst. Eur, įskaitant Lietuvos Respublikos ministerijų skiriamas lėšas
lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Kvietimo temosPenktosios kartos judriojo ryšio sukeltos skaitmeninės transformacijos technologinio įveiklinimo šalies susisiekimo sistemoje galimybės (plačiau)
Nulinės emisijos (vandenilis, elektra, amoniakas), atsinaujinančių išteklių (biodujos)) ir pereinamųjų alternatyviųjų degalų (CNG, LNG, sintetiniai ir parafininiai degalai) panaudojimo transporto sektoriuje poreikiai ir galimybės (plačiau)
Lietuvos ekonominis ir energetinis bendradarbiavimas su Indijos-Ramiojo vandenynų regiono valstybėmis: Indonezija, Malaizija, Vietnamu (plačiau)
Antikūnų, susidariusių prieš SARS-CoV-2 viruso nukleokapsidę, vertinimas bėgant laikui apibrėžtose populiacijos grupėse (plačiau)
Galimi pareiškėjaiasmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
projekto vadovas turi būti mokslininkas
Paraiškų teikimo tvarka
1.
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
1.1.
vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
1.2.
projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.

Bendrieji reikalavimai projektams
2.
Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.

Paraiškų vertinimo tvarka
3.
Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Papildoma informacija
5.
Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.
6.
Kita, nei kvietimo temos aprašyme nurodyta, mokslinė produkcija, pvz., straipsniai, monografijos, rezultatų pristatymas moksliniuose renginiuose, nėra laikoma būtina įgyvendinant projektą dėl reikminių tyrimų specifikos.
7.
Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas, užpildydami lentelę pagal Tarybos svetainėje pateiktas „Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų“ ir tuo būdu aprašydami, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams
8.
Bent 20 proc. projekto vertės bus finansuojama temą pateikusios ministerijos.

Išsamesnę informaciją teikia:
Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. [email protected]
 
Grįžti