Baigėsi Seimo komisija kviečia teikti paraiškas dėl 2023 metais vykdomų lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų finansavimo

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija (toliau – Komisija) kviečia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotus juridinius asmenis teikti paraiškas dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo 2023 metais.

Paraiškų bus laukiama iki 2023 m. gegužės 1 d.

Projektams gali būti skiriamas dalinis finansavimas, bet ne daugiau nei 90 procentų lėšų, skaičiuojant nuo visos projekto vertės. Bus finansuojamos tik tos projekto išlaidos, kurios bus patiriamos einamaisiais metais (t. y. 2023 metais) ir tik projekto vykdymo laikotarpiu.

Finansavimas bus skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais:
  1. projektai padeda sutelkti valstybės, savivaldybių institucijas, mokslo įstaigas, bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas istorinės reikšmės lituanistikos paveldo problemoms nagrinėti, įžymioms paveldo vertybėms ir jų kūrėjams, pasiekimams ir įvykiams pažinti, skleisti ir įprasminti;
  2. projektai padeda atskleisti tautos kultūros atgimimo istoriją, XIX a. bei XX a. pr. nacionalinio savitumo suvokimą;
  3. projektai padeda puoselėti lituanistinį paveldą už Lietuvos Respublikos ribų, išlaikyti istorinį ir kultūrinį tapatumą, pateikti jo objektus Lietuvos Respublikoje;
  4. projektai padeda vykdyti lituanistinio paveldo vardų, istorinių įvykių, rašto, garso, vaizdo dokumentų sklaidą už Lietuvos Respublikos ribų;
  5. projektai skatina visuomenės iniciatyvumą tyrinėti ir pateikti lituanistinį paveldą šiuolaikinėmis technologijų priemonėmis.
Prioritetas teikiamas:
  1. projektams, kurie padeda formuoti kiekvienų metų kuriamą lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programą;
  2. tęstiniams projektams, kurie įgyvendinami ne mažiau nei trejus metus iš eilės ir išlaiko jiems vieniems būdingas renginių tradicijas;
  3. projektams, pasižymintiems paveldo sklaidos idėjų originalumu, informacinių technologijų taikymo novatoriškumu;
  4. projektams, skatinantiems naujas visuomenės narių kūrybines iniciatyvas, susijusias su paveldo sklaida ir komunikacija;
  5. projektams, kuriems dalinį finansavimą skiria valstybės ir/ar savivaldybių institucijos ir/ar įstaigos, tarptautinės organizacijos, bendrijos.
Projekto vykdytojai kultūros ministro nustatytos formos paraišką turi pateikti Komisijai el. paštu [email protected], [email protected] arba siųsti adresu Gedimino pr. 53, 01109, Vilnius.

Detali projektų finansavimo tvarka nustatyta LR kultūros ministro įsakyme „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sąmatos, sutarties ir ataskaitų formų patvirtinimo“.

Daugiau informacijos:
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo konkurso finansavimo taisyklės, paraiškos forma, sutarties forma, projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos forma, projekto faktinių išlaidų ataskaitos forma, sąmatos prie sutarties forma.
 
Grįžti