Baigėsi Programos ENSUF kvietimas teikti paraiškas

[iki 2016-09-20]
Gruodžio 16 d. paskelbtas programos „ERA-NET Cofund Smart Urban Futures“ (ENSUF) paraiškų konkursas finansuoti išmaniosios urbanistikos ateities scenarijams skirtus mokslinius tyrimus.

Kvietimo temos
  • Išmaniosios urbanistikos transformacija, plėtra ir susitraukimas: koncepcijos ir strategijos (angl. Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage);
  • Viešųjų paslaugų dinamika (angl. New dynamics of public services);
  • Įtraukios, gyvos ir prieinamos miesto bendruomenės (angl. Inclusive, vibrant and accessible urban communities).
Paraiškų konkursas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape konsorciumai kviečiami pateikti trumpąsias paraiškas iki 2016 m. kovo 15 d. 12 val. (Centrinės Europos laiku). Vėliau planuojama atrinkti apie 50 išankstinių paraiškų, kurių konsorciumai bus kviečiami pateikti išsamiąsias paraiškas iki 2015 m. rugsėjo 20 d. 12 val. (Centrinės Europos laiku). Paraiškos teikiamos anglų k. elektroninėje paraiškų priėmimo sistemoje.

Paraiškų konkurso įgyvendinimo planas
  • Trumpųjų paraiškų teikimas – nuo 2015 m. gruodžio 16 d. iki 2016 m. kovo 15 d.
  • Išsamiųjų paraiškų teikimas – nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2016 m. rugsėjo 20 d.
  • Sprendimas dėl finansuojamų projektų – 2016 m. gruodžio mėn.
  • Projektų pradžia – nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki 2017 m. kovo mėn.
Kvietimo biudžetas – 23,8 mln. eurų. Lėšas skirs nacionalinės ir regioninės finansuojančios institucijos iš 18 Europos valstybių (Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Suomija, Slovėnija, Švedija, Turkija) įskaitant finansinę paramą iš programos „Horizontas 2020“.

Kvietimo dokumentai
Papildoma informacija
Finansuojančių agentūrų kontaktiniai asmenys

Kvietimo sekretoriatas:

Johannes Bockstefl
FFG – Austrian Research Promotion Agency
Tel. +435 775 55 042
E. p. [email protected]

Joanna Komperda
NCN – National Science Centre Poland
Tel. +481 234 19 138
E. p. [email protected]
 
Grįžti