Baigėsi 2016 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

[iki 2016-05-16]
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“, paraiškas finansavimui 2017–2018 m. gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 16 d. 17 val.

Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendro Lietuvos ir Prancūzijos projektotyrėjų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės) į partnerio instituciją Prancūzijoje ar Lietuvoje kelionės išlaidoms ir dienpinigiams apmokėti. Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš programos neskiriamos.

Galimi pareiškėjai
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos partnerių projektų paraiškas Lietuvoje gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, atstovaujančios mokslininkų grupėms, įgyvendinsiančioms projektą.

Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais pačiais partneriais iš Prancūzijos, kurių projektai buvo finansuojami pagal programos „Žiliberas“ 2014 m. kvietimą (projektai vykdomi 2015-2016 m.). Teikti paraišką su kitu partneriu – leidžiama.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvos partneriai paraiškas teikia Tarybai.

Lietuvoje paraišką sudaro projekto aprašas, pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas vykdyti projektą (Prašymas dėl dalyvavimo konkurse) ir vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.

Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2016 m. gegužės 16 d. 17 val.

Pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas vykdyti projektą (Prašymas dėl dalyvavimo konkurse), kurį pasirašo projekto vadovas ir kiti pagrindiniai projekto vykdytojai bei vykdančiosios institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas ir nuskenuoti įkeliami prie projekto aprašo elektroninėje sistemoje iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdinta paraiška Tarybai neteikiama.

Paraiškų rengimo nuostatos
  1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų.
  2. Iš Lietuvos pusės finansuojamos Lietuvos tyrėjų kelionės išlaidos (ik i 435 eurų) į partnerių instituciją Prancūzijoje ir Prancūzijos tyrėjų dienpinigiai (110 eurų parai) vizito Lietuvoje metu.
  3. Iš Prancūzijos pusės finansuojamos Prancūzijos tyrėjų kelionės išlaidos (iki 600 eurų) į partnerių instituciją Lietuvoje ir Lietuvos tyrėjų dienpinigiai (110 eurų parai) vizito Prancūzijoje metu.
  4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
  5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  6. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir „Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.
  7. Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami programos „Žiliberas“ tinklalapyje.
Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Kornelija Janavičiūtė tel. (8 5) 210 7396, e. p. [email protected], techniniais klausimais (pildant paraišką elektroniniu būdu) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė e.p. [email protected].