Baigėsi 2016 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos–Baltarusijos programą

[iki 2016-04-29]
Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (toliau – programa), paraiškas finansavimui 2017–2018 m. gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val.

Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos projekte dalyvaujančių tyrėjų mobilumo ir rezultatų sklaidos išlaidoms (vizitams, konferencijoms, seminarams, bendrų straipsnių, leidinių techniniam rengimui bei leidybai). Moksliniams tyrimams vykdyti lėšos iš programos neskiriamos.

Kvietimo aprėptis
Paraiškos projektams įgyvendinti teikiamos pagal šias vystomo dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje prioritetines kryptis:
  1. Naujos medžiagos;
  2. Medicina, medicinos technika ir įranga;
  3. Fotonika ir lazerinės technologijos;
  4. Farmacija ir pramoninės biotechnologijos;
  5. Informacinės komunikacinės technologijos;
  6. Inovatyvios technologijos žemės ūkyje;
  7. Ekologija, išteklius ir energiją tausojančios technologijos;
  8. Humanitariniai ir socialiniai tyrimai.
Galimi pareiškėjai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Baltarusijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti tie projektų vadovai ir vykdytojai, kurių teikti projektai buvo ar yra finansuojami pagal programą 2013–2014 m. ar 2015–2016 m.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvos partneriai paraišką pildo lietuvių kalba ir teikia Tarybos elektroninėje sistemoje iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškos nepriimamos.

Kartu su paraiška teikiami neatsiejamomis paraiškos dalimis laikomi privalomi papildomi dokumentai, kurių formos patvirtintos Tarybos pirmininko įsakymu – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas.

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų.

2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems 4. kalendoriniams metams.

4. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetą sudaro:

4.1. Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio instituciją Baltarusijoje ir sveikatos draudimo išlaidos;

4.2. Lietuvos tyrėjų išlaidos nakvynei, maitinimui ir miesto transportui Baltarusijoje (parai skiriama iki trijų bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI), iki 114 eurų);

4.3. bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių partnerių ir kitų tyrėjų kelionių Lietuvoje išlaidos;

4.4. Lietuvos ir Baltarusijos partnerių bendrų straipsnių, leidinių techninio rengimo bei leidybos išlaidos (finansuojamos abiejų šalių);

4.5. kitos (netiesioginės) išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.

5. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

6. Paraiškos rengiamos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa.

Papildoma informacija
Daugiau informacijos apie programą – Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Žvikas tel. (8 5) 210 5335, e. p. [email protected], techniniais paraiškos pildymo elektroniniu būdu klausimais – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, tel. (8 5) 210 7394, e. p. [email protected].