Baigėsi Vizitai į Europos kosmoso agentūrą

[iki 2016-02-22]
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas ūkio subjektų tikslinių vizitų į Europos kosmoso agentūros (EKA) mokslo, technologijų ir inovacijų centrus išlaidų apmokėjimui.

Kvietimas yra skirtas mažoms ir vidutinėms arba didelėms įmonėms, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios turi potencialo bei planuoja dalyvauti Lietuvos subjektams skirtame EKA kvietime teikti paraiškas projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą. Tikimasi, kad vizitų metu gauta informacija padės potencialiems pareiškėjams parengti paraišką kvietimui, kurį planuojama skelbti 2016 m. balandžio mėn. pabaigoje.

EKA veiklos sritys:
  • Kosmoso technologijos,
  • Pakėlimo į kosmosą sistemos,
  • Kosminių infrastruktūrų eksploatavimas,
  • Palydoviniai ryšiai,
  • Palydovinė navigacija,
  • Žemės stebėjimai,
  • Žmonių skrydžiai,
  • Kosmoso tyrinėjimai,
  • Kosmoso mokslas.
Informaciją apie EKA centrus ir jų vykdomą veiklą galima rasti šiuo adresu.

Vykimui į vieną centrą pareiškėjas gali siūlyti vieną dalyvį.

Prašymų pateikimo terminas yra pratęstas iki 2016 m. vasario 22 d. 17:00 val.

Kontaktinis asmuo:
  • dr. Viktoras Mongirdas, Tarptautinių programų skyrius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 644 704
Dokumentai
Paraiškos forma

Ūkio subjektų vizitų į Europos kosmoso agentūros mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centrus išlaidų apmokėjimo aprašas