Baigėsi Eureka

Kas gali dalyvauti?

Programos „Eureka“ projektus gali rengti šie juridiniai asmenys:
 • ūkio subjektai,
 • mokslo ir studijų institucijos.

Dalyvavimo sąlygos

„Eureka“ dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos, jei įgyvendintos visos šios sąlygos:
 • Projektą kartu vykdys ne mažiau kaip du nepriklausomi dalyviai iš skirtingų „Eureka“ valstybių narių;
 • Projekto trukmė ne ilgesnė nei trys metai;
 • Projekte dalyvauja ūkio subjektas, registruotas Lietuvos Respublikoje;
 • Projektas nėra karinės paskirties;
 • Projekto rezultatas sukurta naujas/patobulintas produktas, paslauga, technologija.

Projektų paruošimas

Dalyvavimo paraiškos teikimas

Jei Jūs jau turite partnerių kitose „Eureka“ valstybėse narėse, galite ruošti ir teikti dalyvavimo programoje „Eureka“ paraišką (toliau – Dalyvavimo paraiška) pagal Dalyvavimo „Eureka“ programoje sąlygų aprašą (toliau – Aprašas). Ruošiant Dalyvavimo paraišką jūs turite vadovautis Aprašu ir pateikti MITA šiuos užpildytus dokumentus:
 • Bendradarbiavimo sutartį (angl. Cooperation agreement);
 • Kiti dokumentai nurodyti dalyvavimo paraiškos formoje.
Dalyvavimo paraišką MITA teikia juridinis asmuo, kuris imasi Projekto koordinatorius funkcijų Lietuvoje. Standartinę „Eureka“ projektinio siūlymo formą anglų kalba pildo ir pasirašo visų projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai ir pateikia MITA. „Eureka“ Sekretoriatui Briuselyje anglišką formą siunčia nacionalinis „Eureka“ projektų koordinatorius (Lietuvoje – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktoriaus pavaduotoja Birutė Bukauskaitė). Klasterinių projektų atveju būtina vadovautis atskiro klasterio taisyklėmis, kurias galite rasti šiuo adresu.

Dalyvavimo paraiškų vertinimas

Vertinant dalyvavimo paraiškas, yra atliekamas:
 • administracinės atitikties vertinimas;
 • ekspertinis vertinimas.
Dalyvavimo paraišką vertina 3 Lietuvos nacionaliniai ekspertai. Jei paraiška yra įvertinama teigiamai ir jai pritaria programos Tarybos posėdyje, paraiška gali būti teikiama „Eureka“ aukšto lygio pareigūnų (High Level Representatives - HLG) posėdžio tvirtinimui. Teigiamai visų projekto šalių partnerių įvertintas projektas, gavęs šalies – projekto koordinatorės – nacionalinio „Eureka“ koordinatoriaus pritarimą, yra teikiamas „Eureka“ aukšto lygio pareigūnų posėdžio tvirtinimui. Patvirtintam projektui suteikiamas programos „Eureka“ ženklas

Jeigu jūs planuojate teikti Dalyvavimo paraišką konkrečiam „Eureka“ aukšto lygio pareigūnų posėdžio tvirtinimui, Dalyvavimo paraiška turi būti pateikta Agentūrai ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki planuojamos posėdžio datos.

Patvirtintų projektų finansavimas

Institucijos, turinčios „Eureka“ aukšto lygio pareigūnų posėdyje patvirtintus projektus, gali kreiptis dėl projekto finansavimo. Finansavimas vykdomas vadovaujantis Finansavimo „Eureka“ programoje sąlygų aprašu:

Prisijungimo galimybės

Informaciją apie visus „Eureka“ projektus ir projektinius siūlymus (idėjas) Jūs galite rasti centrinėje „Eureka“ duomenų bazėje arba kreipkitės tiesiai į Agentūrą. Informaciją apie naujausius projektus ar projektinius siūlymus, kuriuose yra ieškomi partneriai, galite rasti mūsų svetainėje. Jeigu projekto aprašymas Jus sudomino, pirmiausia turėtumėte susisiekti su projekto koordinatoriumi (projektuose pateikiami organizacijų ir asmenų, vadovaujančių darbams, adresai, telefono bei fakso numeriai, elektroninio pašto adresas) ir aptarti galimas bendradarbiavimo formas. Įsijungti į jau vykdomą projektą galima tik gavus visų projekto dalyvių sutikimą. Jei projekto koordinatorius sutiks, kad Jūsų dalyvavimas projekte tikslingas, Agentūra Jums padės parengti reikalingus prisijungimui prie projekto dokumentus bei kreipsis į koordinuojančios projektą valstybės „Eureka“ biurą dėl Jūsų dalyvavimo „Eureka“ projekte patvirtinimo.

Projekto užbaigimas

Įvykdžius projektą ir pateikus jo galutinę ataskaitą programos „Eureka“ sekretoriatui Briuselyje, projektui suteikiamas statusas „F“ – užbaigtas.