Baigėsi Dalinės studijos, mokslinės stažuotės ir čekų kalbos vasaros kursai Čekijoje

[iki 2016-03-03]
Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės gali vykti 2016 m. rugsėjį – 2017 m. birželį/liepą valstybinėse Čekijos mokslo ir studijų institucijose, kurių sąrašą galite rasti čia.

Čekų kalbos vasaros kursai vyks 2016 m. liepos 11–29 d. Pilzeno Vakarų Čekijos universitete (angl. University of West Bohemia in Plzen).

Reikalavimai kandidatams:
 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose:
Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – nuo 3 iki 10 mėnesių.

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Vieno asmens mokslinė stažuotė negali būti ilgesnė nei 1 mėnuo.

Čekų kalbos vasaros kursams – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai), dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis: fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.
Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. Vasaros kursų atveju, pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1.
Viso bus finansuojama:
 • 20 mėn. bakalaurų, magistrantų dalinių studijų;
 • 20 mėn. doktorantų dalinių studijų;
 • 4 mėn. mokslinių stažuočių;
 • 2 vietos čekų kalbos vasaros kursuose.
Skiriamas finansavimas:
Vykstantiems į dalines studijas:
 • Fondas skiria Lietuvos valstybinę stipendiją, iš kurios gali būti dengiamos pragyvenimo, nakvynės, vietinio transporto ir kt. išlaidos:
 • 456,00 EUR mėn. – bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
 • 570,00 EUR mėn. – magistrantūros studijų studentams;
 • 760,00 EUR mėn. – doktorantūros studijų studentams.
 • Vykstantiems į Prahą, mėnesinis stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento 1,15.
 • Fondas skiria 261,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms.
 • Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija suteikia nemokamą studijų vietą. Priėmimo į konkrečią studijų programą sąlygas ir reikalavimus nustato Čekijos aukštoji mokykla, todėl rekomenduojama tiesiogiai kreiptis į dominančios aukštosios mokyklos tarptautinių ryšių skyrių ir gauti priėmimo raštą. Dauguma nemokamų studijų programų vykdomos čekų kalba, todėl į programas užsienio kalba gali būti priimama nemokamai tik tuo atveju, jeigu priimančioji aukštoji mokykla aiškiai tai nurodo rašte
Vykstantiems į mokslines stažuotes:
 • Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija skiria 500,00 Čekijos kronų (~18,00 EUR) per dieną pragyvenimo išlaidoms bei suteikia apgyvendinimą;
 • Fondas skiria 261,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms.
Vykstantiems į čekų kalbos vasaros kursus:
 • Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija apmoka kursų dalyvio ir registracijos mokestį, maitinimą, apgyvendinimą ir ekskursijas, numatytas vasaros kursų programoje, skiria viešojo transporto bilietą bei kišenpinigių;
 • Fondas skiria 261,00 EUR išmoką kelionės išlaidoms.
Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Konkursui pateikiami dokumentai:
1. Paraiška užpildyta per elektroninę sistemą.

2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos, mokslinė stažuotė ar dalyvavimas vasaros kursuose yra suderintas. Šis raštas turi būti patvirtintas:
 • fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;
 • institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams.
Studentams, vykstantiems į vasaros kursus, tai gali būti pagal institucijos tvarką išduodama pažyma apie studento statusą.

3. Dokumentai anglų arba čekų kalba – po 2 kopijas:

1) Paraiška:
2) Gyvenimo aprašymas su mokslinių publikacijų sąrašu (doktorantams ir stažuotojams).

3) Motyvacinis laiškas (Motivation letter) ir mokslinės stažuotės planas (Research plan, iki 3 psl.).

4) Išsilavinimo dokumentai:
 • Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (Transcript of records), patvirtinta dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
 • Įgyto bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro.
5) Viena rekomendacija iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, išduota per pastaruosius 6 mėnesius.

6) Kandidatams į bakalauro ir magistro dalines studijas - čekų arba anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas. Jei nelaikėte TOEFL, IELTS, CPE ar kitų anglų kalbos egzaminų, tinka anglų kalbos dėstytojo patvirtinimas apie žinių lygį.

7) Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. letter of acceptance or invitation letter):
 • Dalinėms studijoms šis raštas nėra privalomas, bet rekomenduojamas.
 • Mokslinėms stažuotėms šiame rašte turi būti nurodyta tyrimų kryptis.
 • Vasaros kursams šio rašto pateikti nereikia.
Kreipdamiesi į pasirinktą instituciją Čekijoje nurodykite, kad teikiate paraišką valstybinei stipendijai gauti pagal tarptautinį susitarimą (Ministry‘s scholarship award under the international agreement).

8) Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.

Ant paraiškos formos, gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško ir mokslinės stažuotės plano privalo būti kandidato parašas bei dokumento rengimo data. Ranka rašyti dokumentai nebus priimami.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Konkursas skelbiamas remiantis tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir Čekijos ministerijų, jį vykdo Švietimo mainų paramos fondas.
 • Paraiškos teikiamos iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data):
Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius.
 • Tuo atveju, jei paraišką siunčiate paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija. Išsamiau apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija. Patvirtinti kandidatai bus informuojami: vasaros kursams iki 2016 m. birželio 1 d., dalinėms studijoms iki 2016 m. birželio 30 d., mokslinėms stažuotėms – ne vėliau kaip 30 dienų iki stažuotės pradžios.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės šiuo el. paštu.

Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368
Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189
 
Grįžti