Baigėsi Dalinės studijos, mokslinės stažuotės ir vasaros kursai Estijoje

[iki 2016-04-15]
Informuojame, kad jau paskelbtas konkursas teikti paraiškas dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms ir estų kalbos ir kultūros vasaros kursams Estijoje 2016-2017 m. pagal bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos.

Paraiškų teikimo terminai
Paraiškos teikiamos tiesiogiai Estijos fondui „Archimedes“ per elektroninę sistemą ir paštu:
 • Studijoms ir mokslinėms stažuotėms:
  • Elektroniniu būdu paraiškos turi būti pateiktos iki kovo 31 d.
  • Po elektroninio pateikimo paraiška turi būti išsiųsta paštu ne vėliau kaip iki balandžio 7 d.
 • Vasaros kursams:
  • Elektroniniu būdu paraiškos turi būti pateiktos iki balandžio 15 d.
  • Po elektroninio pateikimo paraiška turi būti išsiųsta paštu ne vėliau kaip iki balandžio 22 d.
Išsami informacija apie stipendijas, finansavimo sąlygas ir paraiškų teikimą
Estijos nacionalinė stipendijų programa užsienio studentams, tyrėjams ir akademiniam personalui

Estijos Vyriausybės stipendijos:
Kelionės išlaidų apmokėjimas:
Estijos Vyriausybės stipendijas gavę Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai, t. y. visų pakopų studentai (išskyrus paskutinio kurso studentus) bei darbuotojai, ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki studijų, vasaros kursų ar mokslinės stažuotės Estijoje pradžios, gali teikti paraišką Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas) dėl kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidų apmokėjimo. Paraiškas svarsto Tarptautinių studijų komisija.

Fondui (Rožių al. 2, 03106 Vilnius) pateikiami šie dokumentai:
 1. Paraiška kelionės išlaidoms apmokėti vykstant su valstybine stipendija studijoms ar mokslinei stažuotei užsienyje, pildoma per elektroninę sistemą.
 2. Rašto, patvirtinančio stipendijos skyrimą, kopija.
 3. Studento statusą patvirtinanti pažyma (jeigu paraišką teikia studentas).
 4. Institucijos, kurioje asmuo studijuoja arba dirba, tarpininkavimo raštą, pasirašytą fakulteto dekano (bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams) arba mokslo ir studijų institucijos vadovo (doktorantūros studijų studentams bei darbuotojams). Vykstantiems į vasaros kursus šios pažymos pateikti nereikia.
Konsultacijos:
Dėl stipendijų ir paraiškų teikimo – Mr. Sander Kirsel.

Dėl kelionės išmokos – Dovilė Rudzenskė, el. p. [email protected], tel. 8 5 250 7368.