Baigėsi Dalinės studijos, mokslinės stažuotės ir vasaros kursai Vengrijoje

[iki 2016-03-18]
Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės gali vykti 2016 m. rugsėjį – 2017 m. birželį valstybinėse Vengrijos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI).

Vasaros kursai vyks 2016 m. liepos – rugpjūčio mėn. Vasaros kursus organizuojančių universitetų sąrašą rasite čia.

Reikalavimai kandidatams:
Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose:
 • Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – nuo 3 iki 10 mėnesių.
 • Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Mokslinės stažuotės trukmė – nuo 3 dienų iki 10 mėnesių.
 • Vasaros kursams – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros bei doktorantūros studijų studentai, taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai, dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Vasaros kursų trukmė - nuo 2 iki 4 savaičių.
Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis: fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.
Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis nei B2 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. Vasaros kursų atveju, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B2.
 • Išsami informacija apie reikalavimus kiekvienam stipendijos tipui pateikiama Kvietime teikti paraiškas.
Skiriamas finansavimas:
 • Vengrijos Vyriausybė skiria stipendiją ir/ar išmoką apgyvendinimo išlaidoms. Stipendijų ir išmokų dydžiai nurodyti kiekvieno stipendijų tipo aprašyme (žr. Kvietime teikti paraiškas).
 • Fondas Lietuvos MSI atstovams (studentams, dėstytojams ir darbuotojams) gali skirti išmoką kelionei iki 348 EUR. Paskutinio kurso studentams kelionės išlaidos gali būti padengtos tik tuo atveju, jeigu Švietimo mainų paramos fondui bus pateiktas raštas, patvirtinantis, kad studentas įstojo į aukštesnės pakopos studijas Lietuvoje.
Paraiškų teikimas:
 • Paraiškos teikiamos tiesiogiai Vengrijos institucijai, vykdančiai konkursą (angl. Tempus Public Foundation) iki 2016 m. kovo 18 d.
 • Paraiškos teikiamos el. sistemoje.
 • Išsamią informaciją apie paraiškų teikimą ir prašomus pateikti dokumentus rasite Kvietime teikti paraiškas.
Išmoka kelionei:
Lietuvos MSI atstovai (studentai, dėstytojai ir darbuotojai), gavę patvirtinimą iš Vengrijos apie stipendijos skyrimą, ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki studijų, stažuotės ar vasaros kursų pradžios gali teikti paraišką dėl kelionės išmokos skyrimo. Pateikiami dokumentai:
 • Paraiška išmokos kelionei skyrimui, pildoma per elektroninę sistemą
 • Rašto, patvirtinančio stipendijos skyrimą, kopija.
 • Lietuvos MSI atstovo statusą patvirtinanti pažyma.
Konsultacijos:
Dėl stipendijų – Ms. Anna Hernádi el. p. [email protected], tel. (+36 1) 237 1300.

Dėl išmokos kelionei – Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189 arba Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368, el. p. [email protected].