Baigėsi JSPS skelbia podoktorantūros stažuočių ir vizitų mokslinių tyrimų tikslais Japonijoje konkursus

[iki 2016-06-10]
Japonijos mokslo skatinimo organizacija (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) kviečia teikti paraiškas dalyvauti konkursuose dėl trumpalaikių ir ilgalaikių podoktorantūros stažuočių Japonijoje, taip pat trumpalaikių ir ilgalaikių išvykų mokslinių tyrimų bei akademiniais tikslais į Japoniją.

Paraiškų teikimo tvarka pagal 6 JSPS konkursus.

Informacija apie podoktorantūros stažuočių bei stažuočių skirtųkonkursus skelbiama JSPS tinklalapyje „Postdoctoral fellowship for overseas researchers“ („Short-term“, „Standart“, „Pathway to university positions in Japan“).

Informacija apie vizitus į Japoniją mokslių tyrimų bei akademiniais tikslais skelbiama JSPS tinklalapyje „Invitation fellowships for research in Japan“ („Long-term“, „Short-term“, „Short-term S“).