Baigėsi Programos M-ERA.NET 2016 metų kvietimas

[iki 2016-06-14]
Š. m. kovo 15 d. paskelbtas tarptautinis programos M-ERA.NET („Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų Europoje“) 2016 metų kvietimas teikti trumpąsias paraiškas. Paraiškas galima teikti iki 2016 m. birželio 14 d. 12 val. (Briuselio laiku).

Numatomas kvietimo biudžetas
Kvietimo biudžetas – 40 mln. eurų. Lėšas skirs nacionalinės ir regioninės finansuojančios institucijos iš 26 valstybių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Pietų Afrikos Respublikos, Rusijos ir Taivano), įskaitant finansinę paramą iš programos „Horizontas 2020“.

Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 202 734 EUR.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:
  • Integruotų kompiuterijos medžiagų inžinerija (Integrated Computational Materials Engineering- ICME);
  • Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (Innovative surfaces, coatings and interfaces);
  • Didelio našumo sintetiniai ir bio-kompozitai (High performance synthetic and biobased composites);
  • Funkcinės medžiagos (Functional materials);
  • Sąsajos tarp medžiagų ir biologinių sistemų sveikatos srities taikymams (Interfaces between materials and biological hosts for health applications);
  • Medžiagos gamybai (Materials for additive manufacturing).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais iš 26 šalių: Airijos, Austrijos, Belgijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Pietų Afrikos Respublikos, Rusijos ir Taivano.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos, prašančios finansavimo iš 2 kvietime dalyvaujančių valstybių. Bent dvi institucijos turi būti iš 2 Europos Sąjungos valstybių narių ar asocijuotų valstybių, dalyvaujančių M-ERA.NET 2016 m. kvietime.

Paraiškų teikimo tvarka
Trumposios paraiškos teikiamos programos M-ERA.NET elektroninėje sistemoje (pradės veikti netrukus) iki2016 m. birželio 14 d. 12 val. (Briuselio laiku).

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai.

Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas projekte.

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 101 367 EUR.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Papildoma informacija
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai: