Baigėsi 2016 m. kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti

[iki 2016-05-16]
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia doktorantūros vadovus teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 16 d. 16:00 val.

Konkursinė doktorantūra – tai Tarybos vykdomas doktorantūros vietų konkursas, kuriame paraiškas, siūlydami doktorantūros tematikas ar temas (toliau – temas), teikia potencialūs doktorantūros vadovai, o konkurso būdu atrinktos doktorantūros vietos finansuojamos Tarybos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.

2016 m. numatoma atrinkti 70 doktorantūros vietų, skiriant 10 vietų humanitarinių, 8 – socialinių, 14 – fizinių, 5 – žemės ūkio, po 15 – biomedicinos bei technologijos mokslų ir 3 – menų sritims.

Paramos tikslas
Konkursinės doktorantūros tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą mokslo ir studijų institucijose, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios plėtojant šiuolaikinius mokslo ar meno tyrimus, ar kurios atliepia Lietuvos ūkio poreikius.

Galimi pareiškėjai
Paraišką mokslo doktorantūros vietai gali teikti bet kurios mokslo srities mokslininkas, dirbantis Lietuvoje įregistruotoje institucijoje ar įmonėje, turinčioje pakankamą infrastruktūrą numatomiems moksliniams tyrimams vykdyti. Paraišką teikiantis mokslininkas turi atitikti mokslo doktorantūros vadovui keliamus reikalavimus.

Paraišką meno doktorantūros vietai kartu teikia du asmenys, siūlydami bendrą temą meno projektui. Vienas jų paraiškoje siūlo kūrybinės, o kitas – tiriamosios meno projekto dalies temą. Paraišką teikiantys asmenys turi atitikti meno doktorantūros vadovams keliamus reikalavimus.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje. Paraišką sudaro:
  1. prašymas dalyvauti konkurse;
  2. siūlomos doktorantūros temos aprašas;
  3. institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, sutikimas (pridedamas skanuotas dokumentas, jeigu prašymą teikia mokslininkas, dirbantis institucijoje, kuri neturi teisės vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą);
  4. institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, ir įmonės sutikimai (pridedami skanuoti dokumentai, jeigu prašymą teikia mokslininkas dirbantis įmonėje).
Papildoma informacija
Pasibaigus paraiškų teikimui prašome mokslo ir studijų institucijas, turinčias teisę vykdyti doktorantūrą, atsiųsti Tarybai raštą, pasirašytą institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriame būtų patvirtinama, kad institucija neprieštarauja, jog šioje institucijoje dirbantys ir paraiškas pateikę vadovai, būtų paskirti prašomos mokslo (meno) krypties doktorantų vadovais.

Institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, informaciją apie teikiamas ar pateiktas paraiškas sužinos prisijungusios prie paraiškų teikimo sistemos Tarybos suteiktais prisijungimo duomenimis, kurie bus išsiųsti institucijų padalinių, atsakingų už doktorantūros administravimą, vadovams.

Doktorantus į konkursinės doktorantūros vietas mokslo ir studijų institucijos galės priimti doktorantūros reglamente nustatyta tvarka.

Konkurso rezultatus Tarybos svetainėje numatome paskelbti iki 2016 m. birželio 20 d.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami konkursinės doktorantūros tinklalapyje.
 
Grįžti