Dažni klausimai

Turinys

 
Kaip autoriai registruojami tinklavietėje?

Dviem būdais:

  1. mokslo ir meno kūrinių autoriai tinklavietėje registruojasi savarankiškai, pildydami formą „Registruotis“ Forma pasiekiama neprisijungus prie tinklavietės. . Gavę užpildytą formą, tinklavietės redaktoriai susisiekia su autoriais e. paštu;
  2. mokslo ir meno kūrinių autoriai iš tinklavietės redaktorių gauna vardinius kvietimus.

Autoriai raginami tinklavietėje registruotis savarankiškai.

 
Kuo skiriasi leidinys, veikalas ir renginys?
Leidinys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje raiškiuoju turiniu paskelbtas ir glaustu autoriaus akademinės veiklos aprašu papildytas mokslo kūrinys (renginys arba veikalas), atitinkantis akademiniams renginiams arba veikalams keliamus reikalavimus. Tinklavietėje skelbiami ir kintamojo (HTML), ir pastoviojo (PDF) maketų leidiniai. Paskelbtas leidinys tampa viešąja informacija.
Veikalas – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje paskelbtas mokslo leidinys, kurio turinio nesudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo veikalų pavyzdžiai: bibliografija, biografija, komentaras, meno albumas, meno kūrinys, monografija, recenzija, straipsnis, straipsnių rinkinys, studija, šaltinis, vadovėlis, vertimas, žinynas, arba žodynas.
Renginys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje paskelbtas mokslo leidinys, kurio turinį sudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo renginių pavyzdžiai: dialogas, konferencija, kongresas, paskaita, seminaras, arba simpoziumas.
 
Kokių žanrų leidiniai skelbiami tinklavietėje?

Kuo įvairiausių: bibliografijos, biografijos, meno albumai, meno kūriniai, monografijos, recenzijos, straipsniai, straipsnių rinkiniai, studijos, šaltiniai, vadovėliai, vertimai, žinynai, žodynai ir t. t. Kartu skelbiami ir elektroniniai mokslo renginiai: dialogai, konferencijos, kongresai, paskaitos, seminarai, simpoziumai ir t. t. Išsamiau žr. žodynėlį.

 
Kokia kalba galima skelbti leidinius?

Geidautina, lietuvių. Tinklavietė pirmiausia skirta Lietuvos švietimo ir mokslo visuomenei, tačiau, esant reikalui (pavyzdžiui, viešinant tarptautinio renginio medžiagą), leidinius galima skelbti ir kitomis kalbomis.

 
Ar leidžiama atsiliepti į kolegų tekstus?

Taip. Esama dviejų galimybių:

  1. iki leidinio skelbimo: autorius dalyvauja rašytiniame mokslo renginyje, kurio pranešimus su kolegomis svarsto tiesiogiai. Svarstymų turinys tampa sudedamąja renginio leidinio dalimi;
  2. po leidinio skelbimo: autorius skelbia recenziją apie išleistą mokslo arba meno kūrinį, pildydamas ir teikdamas formą „Skelbti naują veikalą“, kurioje, žanro langelyje žymi „recenzija“.
 
Kaip sužinoti, kiek kartų autorius cituotas arba minėtas?

1. Atvertus autoriaus profilį:

Kaip sužinoti, kiek kartų autorius cituotas arba minėtas?

2. Spustelėjus autoriaus asmenvardžio saitą arba ant saito užvedus ir šiek tiek palaikius pelę:

Kaip sužinoti, kiek kartų autorius cituotas arba minėtas?

3. Spustelėjus autoriaus nuotrauką arba ant nuotraukos užvedus ir šiek tiek palaikius pelę:

Kaip sužinoti, kiek kartų autorius cituotas arba minėtas?

Spustelėjus citavimo ir minėjimo skaitmenų saitus, išskleidžiamas turinio, kuriame autorius buvo cituotas arba minėtas, sąrašas.

Pastaba: citavimas ir minėjimas skaičiuojami tik recenzuotų leidinių skiltyje, kintamojo maketo (HTML) ledinių temose. Citavimo skaičius lygus temų tęsinių, kuriuose autorius cituotas, skaičiui. Minėjimo skaičius lygus tęsinių, kuriuose autorius minėtas, bet ne cituotas, skaičiui. Viename tęsinyje autorius gali būti cituotas arba minėtas vieną kartą. Jei tame pačiame tęsinyje autorius ir cituotas, ir minėtas, skaičiuojamas tik citavimas. Autoriui cituojant arba minint patį save, citavimas ir minėjimas neskaičiuojami.

 
Kaip sužinoti, kiek kartų leidinys skaitytas?

Temų sąraše žiūrėti prieš paskutinį stulpelį:

Kaip sužinoti, kiek kartų leidinys skaitytas?

Norint rikiuoti temas pagal skaitymų skaičių, virš temų sąrašo dešinėje spustelėti Atrinkti, iškeltinėje žymėti atrankos kriterijus Skaitymai, Mažėjančiai arba Didėjančiai ir spustelėti Atrinkti:

Kaip sužinoti, kiek kartų leidinys skaitytas?
 
Kaip sudaryti leidinio arba jo dalies bibliografinį aprašą?

Atvertus leidinio temą ir pirmajame tęsinyje spustelėjus gaubtelį Leidinio metrika, išskleidžiamas leidinio bibliografinis aprašas ir kiti susiję duomenys:

Kaip sudaryti leidinio arba jo dalies bibliografinį aprašą?

Gaubtelį spustelėjus dar kartą, sąrašas suskleidžiamas.

Leidinio temą sudarančių tęsinių numeriai ir pastovieji saitai rodomi tęsinių antraščių dešinėje:

Kaip sudaryti leidinio arba jo dalies bibliografinį aprašą?

Pastaba: jei leidinys buvo leistas anksčiau, vartotinas bibliografinis aprašas leidimo, kuris skaitytas, nes leidimai skiriasi ne tik forma, bet ir turiniu.

 
Ar leidinio tekste galima vartoti matematikos rašmenis?

Taip. Kintamojo (HTML) maketo leidiniuose matematinei sintaksei vartojamos žymėjimo kalbos AsciiMath, \(\LaTeX\) ir MathML. Rodinio mastelis tipografijos kokybės neprastina, nes formulės vaizduojamos ne rastrinės, o vektorinės grafikos priemonėmis.

Pastaba: matematinių tekstų autoriams ir skaitytojams patariama įsidiegti šriftus STIX.

 
Ar galima gauti leidinių PDF bylas?

Tiesiogiai gauti galima tik pastoviojo maketo leidinių PDF bylas, pridėtas prie leidinių temų. HTML arba kintamojo maketo leidinius galima spausdinti į PDF bylas, naudojant tam skirtas programas.

 
Kaip didinti arba mažinti skaitinio rodinį?

Keisti rodinio mastelį naršykle. Pavyzdžiui, naršyklėje „Firefox“ tinklavietės rodinys didinamas kompiuterio klaviatūroje spaudžiant Vald Angl. Ctrl. + +, mažinamas – spaudžiant Vald + -, atkuriamas numatytasis dydis – spaudžiant Vald + 0. Rodinys didinamas arba mažinamas ir kitu būdu: spaudžiant Vald ir sukant pelės ratuką.

 
Kaip keisti autoriaus nuotrauką?

Prisijungus prie tinklavietės, atsiversti formą „Keisti nuotrauką“, įkelti naująją nuotrauką (patartina įkelti kelias nuotraukas) ir siųsti redaktoriams, spaudžiant mygtuką Teikti:

Kaip pakeisti autoriaus nuotrauką?Kaip pakeisti autoriaus nuotrauką?

Pastaba: tinka nuotraukos, kuriose autorius vaizduojamas stambiu planu iš priekio (en face) nepridengtu veidu. Nuotrauka skirta asmeniui atpažinti, todėl turi būti aiški, tolygiai apšviesta, stiliaus požiūriu – į formalumo pusę. Nuotrauką siųsti kuo didesnę neapkarpytą PNG arba JPEG byloje. Patariama siųsti kelias nuotraukas, redaktoriai atrinks tinkamiausią.

 
Kaip plėsti skaitytojų ratą?

Taikyti tinklavietėje įdiegtas sklaidos priemones:

1. Norint skleisti tinklavietę, pradžios puslapio apačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės piktogramą:

Kaip plėsti skaitytojų ratą?

2. Norint skleisti temyną, atsiversti temyną ir apačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės piktogramą:

Kaip plėsti skaitytojų ratą?

3. Norint skleisti temą, atsiversti temą ir pirmojo tęsinio antraštės dešinėje spustelėti sklaidos piktogramą arba puslapio pačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės piktogramą:

Kaip plėsti skaitytojų ratą?Kaip plėsti skaitytojų ratą?

4. Norint skleisti tęsinį, atsiversti temą ir pasirinkto tęsinio antraštės dešinėje spustelėti pasirinktos sklaidos priemonės piktogramą:

Kaip plėsti skaitytojų ratą?

5. Norint skleisti autorių, atsiversti autoriaus profilį ir pačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės piktogramą:

Kaip plėsti skaitytojų ratą?
 
Kaip pranešti apie leidinyje pastebėtą rašto klaidą?

1. Registruotam ir prisijungusiam autoriui (a) temos tęsinio, kuriame pastebėta rašto klaidą, poraštėje spustelėti Pranešti, (b) užklotinėje, pranešimo priežasties laukelyje įklijuoti klaidingojo teksto ištrauką ir (c) spausti mygtuką Pranešti:

Kaip pranešti apie leidinyje pastebėtą rašto klaidą?Kaip pranešti apie leidinyje pastebėtą rašto klaidą?

Gavęs pranešimą redaktorius klaidą ištaisys.

2. Neprisijungusiam lankytojui (a) tinklavietės poraštėje spustelėti Susisiekti, (b) užklotinėje užpildyti asmenvardžio, e. pašto adreso ir patikros laukelius, temos laukelyje įrašyti, pavyzdžiui, „Rašto klaida“, žinios laukelyje nurodyti temos tęsinio, kuriame pastebėta rašto klaidą, saitą ir įklijuoti klaidingojo teksto ištrauką, galiausiai (c) spausti mygtuką Siųsti:

Kaip pranešti apie leidinyje pastebėtą rašto klaidą?Kaip pranešti apie leidinyje pastebėtą rašto klaidą?

Gavęs pranešimą redaktorius klaidą ištaisys.

 
Kaip atsiversti savo profilį?

1. Jungtis prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spustelėti jungimosi piktogramą, (b) jungimosi užklotinėje įvesti asmenvardį arba e. pašto adresą ir slaptažodį, (c) spausti mygtuką Jungtis:

Kaip atsiversti savo profilį?Kaip atsiversti savo profilį?

2. Prisijungus, (a) naršymo juostoje spustelėti autoriaus piktogramą, (b) paskyros meniu viršuje spustelėti savo asmenvardį:

Kaip atsiversti savo profilį?

3. Viešąjį autoriaus profilį galima skaityti ir neprisijungus prie tinklavietės: (a) spustelėjus antraštę autoriaus išnašoje arba (b) naršyklėje, adreso juostoje įvedus profilio adresą:

Kaip atsiversti savo profilį?Kaip atsiversti savo profilį?