Dažni klausimai

Turinys

 
Kaip autoriai registruojami tinklavietėje?
Dviem būdais:
 1. mokslo kūrinių autoriai, būdami doktorantai arba mokslo daktarai, iš tinklavietės redaktorių gauna vardinius kvietimus;
 2. mokslo kūrinių autoriai, būdami doktorantai arba mokslo daktarai, kreipiasi į tinklavietės redaktorius, prašydami registruoti.
Įvykių eiga – spartesnė, autoriams pasirinkus antrąjį būdą:
 1. atsiverskite formą „Susisiekti“;
 2. asmenvardžio laukelyje įveskite visą (netrumpintą) savo asmenvardį;
 3. e. pašto adreso laukelyje įveskite savo e. pašto adresą;
 4. patikros laukelyje žymėkite „Aš – ne robotas“;
 5. temos laukelyje įveskite „Prašymas registruoti“;
 6. žinios laukelyje įveskite „Sveiki, Esu [mokslo vardas] [mokslo laipsnis] [vardas] [pavardė], dirbu [mokslo, studijų, arba kitokios įstaigos padalinyje] [pareigybė]. Prašau mane registruoti elektroniniuose mokslo sklaidos vartuose „@eitis“;
 7. spauskite mygtuką „Siųsti“.
Gavę užpildytą formą, tinklavietės redaktoriai susisieks su jumis e. paštu.
 
Kuo skiriasi leidinys, veikalas ir renginys?
Leidinys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje raštu, garsu ir (ar) vaizdu skelbtas mokslo renginys arba veikalas, atitinkantis tokiems renginiams arba veikalams keliamus akademinius reikalavimus. Tinklavietėje skelbiami ir kintamojo (HTML), ir pastoviojo (PDF) maketų leidiniai.
Veikalas – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje skelbtas mokslo leidinys, kurio turinio nesudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo veikalų pavyzdžiai: bibliografija, biografija, komentaras, meno albumas, meno kūrinys, monografija, recenzija, straipsnis, straipsnių rinkinys, studija, šaltinis, vadovėlis, vertimas, žinynas, arba žodynas.
Renginys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje skelbtas mokslo leidinys, kurio turinį sudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo renginių pavyzdžiai: dialogas, konferencija, kongresas, paskaita, seminaras, arba simpoziumas.
 
Kokių žanrų leidiniai skelbiami tinklavietėje?
Kuo įvairiausių: bibliografijos, biografijos, meno albumai, meno kūriniai, monografijos, recenzijos, straipsniai, straipsnių rinkiniai, studijos, šaltiniai, vadovėliai, vertimai, žinynai, žodynai ir t. t. Kartu skelbiami ir elektroniniai mokslo renginiai: dialogai, konferencijos, kongresai, paskaitos, seminarai, simpoziumai ir t. t. Išsamiau žr. žodynėlį.
 
Kokia kalba galima skelbti leidinius?
Pageidautina, lietuvių, nes tinklavietė pirmiausia skirta Lietuvos švietimo ir mokslo visuomenei, tačiau, esant reikalui (pavyzdžiui, viešinant tarptautinio renginio medžiagą), leidinius galima skelbti ir kitomis kalbomis.
 
Ar leidžiama atsiliepti į kolegų tekstus?
Taip. Esama dviejų galimybių:
 1. Recenzuotų leidinių skiltyje iki leidinio skelbimo: autorius dalyvauja rašytiniame mokslo renginyje, kurio pranešimus su kolegomis svarsto tiesiogiai. Svarstymų turinys tampa sudedamąja renginio leidinio dalimi;
 2. Recenzuotų leidinių skiltyje po leidinio skelbimo: autorius (a) pildo ir redaktoriui teikia naujo veikalo formą, rinkdamasis recenzijos žanrą, (b) rengia leidinio, apie kurį atsiliepia, recenziją, kurią (c) skelbia kaip atskirą leidinį arba priduria prie recenzuojamojo leidinio tęsiniu, leisdamas recenzuojamojo leidinio autoriui į recenziją atsiliepti toje pačioje (recenzuojamojo leidinio) temoje.
 
Kaip sužinoti, kiek kartų autorius cituotas arba minėtas?
Žiūrėkite skaitmenis eilutėse „Kolegos citavo“ ir „Kolegos minėjo“:
1. Atvertę autoriaus profilį;
2. Atvertę temyną ir spustelėję autoriaus nuotrauką;
3. Atvertę temą ir spustelėję autoriaus asmenvardį.
Pastaba: citavimas ir minėjimas skaičiuojami tik recenzuotų leidinių skiltyje, kintamojo maketo (HTML) ledinių temose. Citavimo skaičius lygus teminių straipsnių, kuriuose autorius cituotas, skaičiui. Minėjimo skaičius lygus teminių straipsnių, kuriuose autorius minėtas, bet ne cituotas, skaičiui. Viename teminiame straipsnyje autorius gali būti cituotas arba minėtas vieną kartą. Jei tame pačiame teminiame straipsnyje autorius ir cituotas, ir minėtas, skaičiuojamas tik citavimas. Autoriui cituojant arba minint patį save, citavimas ir minėjimas neskaičiuojami.
 
Kaip cituoti leidinį arba pavienę jo dalį – straipsnį?
Atvertus leidinį ir pirmajame leidinio straipsnyje spustelėjus gaubtelį „Leidinio metrika“, išskleidžiamas leidinio bibliografinis aprašas ir kiti susiję duomenys.

Jei leidinys turi ankstesnių leidimų, pasitelkiamas bibliografinis aprašas leidimo, kuris skaitomas, nes leidimai skiriasi ne tik forma, bet ir turiniu.

Leidinį sudarančių teminių straipsnių numeriai ir pastovieji saitai nurodomi apatiniame dešiniajame kiekvieno straipsnio poraštės kampe („str. X“).
 
Ar leidinio tekste galima vartoti matematikos rašmenis?
Taip, galima. kintamojo (HTML) maketo leidiniuose matematinei sintaksei rašyti vartojamos žymėjimo kalbos „AsciiMath“, \(\LaTeX\) ir „MathML“. Rodinio mastelis grafinės rašmenų kokybės neprastina, nes rašmenys ir iš jų sudarytos formulės vaizduojami vektorinės, o ne rastrinės grafikos priemonėmis. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus rašmenį arba formulę, galima valdyti įvairias rodymo nuostatas.

Pastaba: matematinių tekstų autoriams ir skaitytojams patariama įsidiegti šriftus „STIX“.
 
Ar galima gauti leidinių PDF bylas?
Tiesiogiai galima gauti tik pastoviojo maketo leidinių PDF bylas, prisegtas prie leidinio straipsnio. HTML arba kintamojo maketo leidinius galima spausdinti į PDF bylas, naudojant tam skirtas programas.
 
Kaip didinti arba mažinti skaitinio rodinį?
Pavyzdžiui, naršyklėje „Firefox“ tinklavietės rodinys didinamas kompiuterio klaviatūroje spaudžiant vald Angl. ctrl. + +, mažinamas – spaudžiant vald + -, atkuriamas numatytasis dydis – spaudžiant vald + Ø. Rodinys didinamas arba mažinamas ir kitu būdu: spaudžiant vald ir sukant pelės ratuką.
 
Kaip pakeisti autoriaus nuotrauką?
Atsiversti formą „Teikti nuotrauką“, prisegti naująją nuotrauką ir siųsti redaktoriams, spausdžiant mygtuką „Teikti“.
Pastaba: tinka nuotraukos, kuriose autorius vaizduojamas stambiu planu iš priekio (en face) nepridengtu veidu. Nuotrauka skirta asmeniui atpažinti, todėl turi būti aiški, stiliaus požiūriu – į formalumo pusę. Nuotrauką siųsti kuo didesnę neapkarpytą PNG arba JPEG byloje. Patariama siųsti kelias nuotraukas, redaktoriai atrinks tinkamiausią.
 
Kaip plėsti skaitytojų ratą?
Taikykite tinklavietėje įdiegtas sklaidos priemones: 1) spustelėkite teminio straipsnio Jei norite skleisti ne atskirą leidinio dalį (teminį straipsnį), o visą leidinį, spustelėkite leidinio pirmojo teminio straipsnio numerį. , kurį norite skleisti, numerį ir 2) rinkitės vieną ar daugiau sklaidos priemonių.
 
Kaip pranešti apie tekste pastebėtą rašto klaidą?
1. Jei esate registruotas ir prisijungęs autorius, (a) teminio straipsnio, kuriame pastebėjote rašto klaidą, poraštėje spustelėkite „Pranešti“, (b) užklotinėje, pranešimo priežasties laukelyje įklijuokite klaidingojo teksto ištrauką ir (c) spauskite mygtuką „Pranešti apie straipsnį“. Gavęs pranešimą redaktorius klaidą ištaisys.
2. Jei esate svečias, (a) tinklavietės poraštėje spustelėkite „Susisiekti“, (b) užklotinėje užpildykite asmenvardžio, e. pašto adreso ir patikros laukelius, temos laukelyje įrašykite, pavyzdžiui, „Rašto klaida“, žinios laukelyje nurodykite teminio straipsnio, kuriame pastebėjote rašto klaidą, saitą ir įklijuokite klaidingojo teksto ištrauką, galiausiai (c) spauskite mygtuką „Siųsti“. Gavęs pranešimą redaktorius klaidą ištaisys.
 
Kaip atsiversti savąjį autoriaus profilį?
1. Junkitės prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spauskite „Jungtis arba registruotis“, (b) jungimosi užklotinėje įveskite asmenvardį arba e. pašto adresą bei slaptažodį ir (c) spauskite „Jungtis“.
2. Naršymo juostoje užvedę pelę ant autoriaus piktogramos, skleistiniame paskyros meniu spustelėkite savo asmenvardį arba antraštę „Autoriaus profilis“.
Pastaba: autoriaus profilį galima peržiūrėti ir neprisijungus prie tinklavietės, tereikia įsiminti žiniatinklio naršyklės adresų juostoje rodomą profilio URL adresą.