Dažni klausimai

Turinys

 
Kaip autoriai registruojami tinklavietėje?
Dviem būdais:
  1. mokslo ir meno kūrinių autoriai tinklavietėje registruojasi savarankiškai, pildydami formą „Registruotis“ Forma pasiekiama tik neprisijungus prie tinklavietės. . Gavę užpildytą formą, tinklavietės redaktoriai susisiekia su autoriais e. paštu;
  2. mokslo ir meno kūrinių autoriai iš tinklavietės redaktorių gauna vardinius kvietimus.
Autorius raginami tinklavietėje registruotis savarankiškai.
 
Kuo skiriasi leidinys, veikalas ir renginys?
Leidinys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje raštu, garsu ir (ar) vaizdu skelbtas mokslo renginys arba veikalas, atitinkantis tokiems renginiams arba veikalams keliamus akademinius reikalavimus. Tinklavietėje skelbiami ir kintamojo (HTML), ir pastoviojo (PDF) maketų leidiniai.
Veikalas – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje skelbtas mokslo leidinys, kurio turinio nesudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo veikalų pavyzdžiai: bibliografija, biografija, komentaras, meno albumas, meno kūrinys, monografija, recenzija, straipsnis, straipsnių rinkinys, studija, šaltinis, vadovėlis, vertimas, žinynas, arba žodynas.
Renginys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje skelbtas mokslo leidinys, kurio turinį sudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo renginių pavyzdžiai: dialogas, konferencija, kongresas, paskaita, seminaras, arba simpoziumas.
 
Kokių žanrų leidiniai skelbiami tinklavietėje?
Kuo įvairiausių: bibliografijos, biografijos, meno albumai, meno kūriniai, monografijos, recenzijos, straipsniai, straipsnių rinkiniai, studijos, šaltiniai, vadovėliai, vertimai, žinynai, žodynai ir t. t. Kartu skelbiami ir elektroniniai mokslo renginiai: dialogai, konferencijos, kongresai, paskaitos, seminarai, simpoziumai ir t. t. Išsamiau žr. žodynėlį.
 
Kokia kalba galima skelbti leidinius?
Geidautina, lietuvių. Tinklavietė pirmiausia skirta Lietuvos švietimo ir mokslo visuomenei, tačiau, esant reikalui (pavyzdžiui, viešinant tarptautinio renginio medžiagą), leidinius galima skelbti ir kitomis kalbomis.
 
Ar leidžiama atsiliepti į kolegų tekstus?
Taip. Esama dviejų galimybių:
  1. iki leidinio skelbimo: autorius dalyvauja rašytiniame mokslo renginyje, kurio pranešimus su kolegomis svarsto tiesiogiai. Svarstymų turinys tampa sudedamąja renginio leidinio dalimi;
  2. po leidinio skelbimo: autorius skelbia recenziją apie išleistą mokslo arba meno kūrinį, pildydamas ir teikdamas formą „Skelbti naują veikalą“, kurioje, žanro langelyje žymi „recenzija“.
 
Kaip sužinoti, kiek kartų autorius cituotas arba minėtas?
1. Atvertus autoriaus profilį:
2.png
2. Spustelėjus autoriaus asmenvardžio saitą arba ant saito užvedus ir šiek tiek palaikius pelę:
3.png
3. Spustelėjus autoriaus nuotrauką arba ant nuotraukos užvedus ir šiek tiek palaikius pelę:
4.png
Spustelėjus citavimo ir minėjimo skaitmenų saitus, išskleidžiamas straipsnių, kuriuose autorius buvo cituotas arba minėtas, sąrašas.

Pastaba: citavimas ir minėjimas skaičiuojami tik recenzuotų leidinių skiltyje, kintamojo maketo (HTML) ledinių temose. Citavimo skaičius lygus teminių straipsnių, kuriuose autorius cituotas, skaičiui. Minėjimo skaičius lygus teminių straipsnių, kuriuose autorius minėtas, bet ne cituotas, skaičiui. Viename teminiame straipsnyje autorius gali būti cituotas arba minėtas vieną kartą. Jei tame pačiame teminiame straipsnyje autorius ir cituotas, ir minėtas, skaičiuojamas tik citavimas. Autoriui cituojant arba minint patį save, citavimas ir minėjimas neskaičiuojami.
 
Kaip sužinoti, kiek kartų leidinys skaitytas?
Temų sąraše žiūrėti prieš paskutinį stulpelį:
5.png
Norint rikiuoti temas pagal skaitymų skaičių, virš temų sąrašo dešinėje spustelėti Atrinkti, iškeltinėje žymėti atrankos kriterijus Skaitymai, Mažėjančiai arba Didėjančiai ir spustelėti Atrinkti:
6.png
 
Kaip sudaryti leidinio arba jo dalies bibliografinį aprašą?
Atvertus leidinio temą ir pirmajame straipsnyje spustelėjus gaubtelį Leidinio metrika, išskleidžiamas leidinio bibliografinis aprašas ir kiti susiję duomenys:
14.png
Gaubtelį spustelėjus dar kartą, sąrašas suskleidžiamas.

Leidinio temą sudarančių straipsnių numeriai ir pastovieji saitai rodomi straipsnių antraščių dešinėje:
15.png
Pastaba: jei leidinys turi ankstesnių laidų, vartotinas bibliografinis aprašas laidos, kuri skaityta, nes laidos skiriasi ne tik forma, bet ir turiniu.
 
Ar leidinio tekste galima vartoti matematikos rašmenis?
Taip. Kintamojo (HTML) maketo leidiniuose matematinei sintaksei vartojamos žymėjimo kalbos AsciiMath, \(\LaTeX\) ir MathML. Rodinio mastelis tipografijos kokybės neprastina, nes formulės vaizduojamos ne rastrinės, o vektorinės grafikos priemonėmis.

Pastaba: matematinių tekstų autoriams ir skaitytojams patariama įsidiegti šriftus STIX.
 
Ar galima gauti leidinių PDF bylas?
Tiesiogiai gauti galima tik pastoviojo maketo leidinių PDF bylas, pridėtas prie leidinių temų. HTML arba kintamojo maketo leidinius galima spausdinti į PDF bylas, naudojant tam skirtas programas.
 
Kaip didinti arba mažinti skaitinio rodinį?
Keisti rodinio mastelį naršykle. Pavyzdžiui, naršyklėje „Firefox“ tinklavietės rodinys didinamas kompiuterio klaviatūroje spaudžiant Vald Angl. Ctrl. + +, mažinamas – spaudžiant Vald + -, atkuriamas numatytasis dydis – spaudžiant Vald + 0. Rodinys didinamas arba mažinamas ir kitu būdu: spaudžiant Vald ir sukant pelės ratuką.
 
Kaip pakeisti autoriaus nuotrauką?
Prisijungus prie tinklavietės, atsiversti formą „Keisti nuotrauką“, įkelti naująją nuotrauką (patartina įkelti kelias nuotraukas) ir siųsti redaktoriams, spaudžiant mygtuką Teikti:
7.png8.png
Pastaba: tinka nuotraukos, kuriose autorius vaizduojamas stambiu planu iš priekio (en face) nepridengtu veidu. Nuotrauka skirta asmeniui atpažinti, todėl turi būti aiški, stiliaus požiūriu – į formalumo pusę. Nuotrauką siųsti kuo didesnę neapkarpytą PNG arba JPEG byloje. Patariama siųsti kelias nuotraukas, redaktoriai atrinks tinkamiausią.
 
Kaip plėsti skaitytojų ratą?
Taikyti tinklavietėje įdiegtas sklaidos priemones:
1. Norint skleisti tinklavietę, pradžios puslapio apačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės mygtuką:
8.png
2. Norint skleisti temyną, atsiversti temyną ir apačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės mygtuką:
9.png
3. Norint skleisti temą, atsiversti temą ir pirmojo straipsnio antraštės dešinėje spustelėti sklaidos piktogramą arba puslapio pačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės mygtuką:
10.png11.png
4. Norint skleisti straipsnį, atsiversti temą ir pasirinkto straipsnio antraštės dešinėje spustelėti pasirinktos sklaidos piktogramą:
12.png
5. Norint skleisti autorių, atsiversti autoriaus profilį ir pačioje, sklaidos priemonių juostoje spausti pasirinktos priemonės mygtuką:
13.png
 
Kaip pranešti apie leidinyje pastebėtą rašto klaidą?
1. Registruotam ir prisijungusiam autoriui (a) temos straipsnio, kuriame pastebėta rašto klaidą, poraštėje spustelėkite Pranešti, (b) užklotinėje, pranešimo priežasties laukelyje įklijuoti klaidingojo teksto ištrauką ir (c) spausti mygtuką Pranešti:
16.png17.png
Gavęs pranešimą redaktorius klaidą ištaisys.

2. Neprisijungusiam lankytojui (a) tinklavietės poraštėje spustelėti Susisiekti, (b) užklotinėje užpildyti asmenvardžio, e. pašto adreso ir patikros laukelius, temos laukelyje įrašyti, pavyzdžiui, „Rašto klaida“, žinios laukelyje nurodyti temos straipsnio, kuriame pastebėta rašto klaidą, saitą ir įklijuoti klaidingojo teksto ištrauką, galiausiai (c) spausti mygtuką Siųsti:
18.png19.png
Gavęs pranešimą redaktorius klaidą ištaisys.
 
Kaip atsiversti savo profilį?
1. Jungtis prie tinklavietės: (a) naršymo juostoje spustelėti jungimosi piktogramą, (b) jungimosi užklotinėje įvesti asmenvardį arba e. pašto adresą ir slaptažodį, (c) spausti mygtuką Jungtis:
20.png21.png
2. Prisijungus, (a) naršymo juostoje spustelėti autoriaus piktogramą, (b) paskyros meniu viršuje spustelėti savo asmenvardį:
22.png
3. Viešąjį autoriaus profilį galima skaityti ir neprisijungus prie tinklavietės: (a) spustelėjus antraštę autoriaus išnašoje arba (b) naršyklėje, adreso juostoje įvedus profilio adresą:
23.png24.png