Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

[iki 2016-07-29]
Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą teikti paraiškas finansavimui stažuotėms Europos kosmoso agentūroje gauti. Paraiškos priimamos iki liepos 29 d. 15.00 val.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas stažuotėms pagal šias temas:
  1. Pažangūs vaizdų atpažinimo, klasifikavimo bei duomenų apdorojimo ir analizės metodai, signalų ir duomenų srautų formavimo bei glaudinimo algoritmai (Advanced methods of image recognition, classification, data processing and analysis, algorithms for forming and compression of signals and data flow);
  2. Naujos kartos funkcinės, sumaniosios medžiagos ir struktūros, turinčios reikiamas savybes jutikliams ir registravimo sistemoms bei jų komponentams (New generation functional, smart materials and structures with the required properties for sensors, registration systems and their components);
  3. Autonominiai robotai ir mechatroninės sistemos kintamos gravitacijos aplinkoje ( Autonomous robots and mechatronic systems in variable-gravity environment).
Remiamos veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos nepertraukiamai vienerių metų stažuotei Europos kosmoso agentūroje. Numatoma stažuotės pradžia – 2016 m. lapkričio 1 d.

Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.
Absolventas turi turėti stažuotės temos aprašyme nurodytą išsilavinimą.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos Tarybai. Paraiškos teikiamos lietuvių ir anglų kalba, užpildant nustatytą formą. Paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu adresu [email protected] iki 2016 m. liepos 29 d. 15.00 val. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai teikti nereikia.

Numatomas kvietimo biudžetas
Planuojama skirti finansavimą trims stažuotėms.

Papildoma informacija
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.
 
Grįžti